zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Oferty/Konkursy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Data dodania: 10 stycznia 2020

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 366/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

Cofnij

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin, w  szczególności w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu przez rodziców funkcji opiekuńczo - wychowawczych

dotację na realizację zadania, przyznaje się podmiotom:

1) Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (KRS: 0000223182) - dotacja w wysokości: 315.250 zł
2) Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez (KRS: 0000255721) - dotacja w wysokości: 297.000 zł.