zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oświadczenie

Oświadczenie ws. żłobka miejskiego

Data dodania: 12 lutego 2024

W związku z informacją o niewłaściwym zachowaniu się trzech opiekunek Żłobka Miejskiego w Legionowie wobec ich podopiecznych pragniemy wyrazić ubolewanie, że doszło do takiej sytuacji. Informujemy, że nie ma naszej zgody na jakąkolwiek formę nagannych zachowań wobec dzieci, nawet słownych.

Cofnij

Dyrektor placówki, w porozumieniu z Urzędem Miasta, podjęła natychmiastowe kroki, aby zakończyć tę sytuację i zapewnić odpowiednią opiekę dzieciom. Trzy opiekunki, które dopuściły się nieodpowiednich zachowań wobec dzieci, nie są już pracownikami żłobka. Natomiast do grupy, w której te osoby pracowały, planowane jest przydzielenie psychologa (we współpracy z legionowską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną), aby obserwować dzieci i rozpoznawać ich potrzeby oraz ewentualne trudności, a w razie stwierdzenia takiej konieczności, podjąć działania ukierunkowane na pomoc dziecku i wsparcie jego rodziny, oczywiście za zgodą rodziców. Rodzice dzieci z grupy, w której doszło do nieprawidłowości, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologami na temat stanu emocjonalnego dziecka oraz sposobów jego wspierania.

Dyrektor żłobka zgłosiła sprawę organom ścigania i przedstawiła listę działań, jakie w dużej mierze zostały już podjęte, a są to: przeprowadzenie rozmów z pracownikami, organizacja spotkania z rodzicami dzieci z grupy dotkniętej tą sytuacją, przeprowadzenie ponownych szkoleń dla pracowników z zakresu standardów opieki nad dziećmi do lat 3, w tym standardów zachowań pożądanych w kontakcie z małym dzieckiem i jego rodzicami, przeprowadzenie wśród rodziców ankiety satysfakcji z usług świadczonych przez żłobek.

Nigdy nie będziemy tolerować takich zachowań i zawsze zostaną wyciągnięte natychmiastowe konsekwencje wobec osób bezpośrednio w nie zaangażowanych. Podjęliśmy bardzo szybko działania zaradcze, a z uwagi na dobro dzieci i ich rodzin, sprawy nie nagłaśnialiśmy.Będziemy ją również dalej monitorować.