zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis Oferty/Konkursy

Otwarty konkurs ofert

Data dodania: 21 kwietnia 2023

Rodzaj zadania publicznego:  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

Cofnij

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 10:00.