zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu monety ułożone w stosach na stole, obok drewniany domek.

Prace nad ulgami dla przedsiębiorców

Data dodania: 20 stycznia 2021

Urząd Miasta Legionowo opracował kolejne uchwały skierowane do przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, które najbardziej potrzebują wsparcia z powodu pandemii. W minionym roku były one zawarte w ramach tak zwanego Legionowskiego Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców (LPPP).

Cofnij

Na styczniowej sesji Rady Miasta Legionowo przedstawione zostaną trzy projekty uchwał ukierunkowane w stronę pomocy przedsiębiorcom i organizacją pozarządowym:

  • Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wszystkie projekty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Aktualnie pracujemy nad uchwałami w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przewidującej przedłużenie jego terminu płatności. Wiele lokalnych firm w związku z epidemią znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, więc staramy się zaoferować im szereg rozwiązań pomagających przetrwać ten trudny czas. Wierzę głęboko, że podjęte przez nas decyzje przyczynią się do tego, by po zakończeniu epidemii mogły one jak najszybciej wrócił do normalnego funkcjonowania - mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.