zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Techniczna mapa Legionowa

PWK stawia na rozwój cyfryzacji

Data dodania: 12 lutego 2024
W Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym "Legionowo" Sp. z o.o. wdrażany jest nowoczesny System Informacji Geograficznej (GIS). Jest to platforma do gromadzenia, zarządzania oraz analizowania danych.
Cofnij

System ten umożliwi w dalszym etapie tworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, a także kanalizacyjnego przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Modelowane będą między innymi ciśnienia i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS. Model hydrauliczny pozwala na wykrycie niedrożnych przewodów, strat wody, odcinków sieci w których występuje zbyt małe ciśnienie, a po wprowadzaniu odpowiednich danych pomiarowych istnieje możliwość monitoringu jakości wody. Analizie mogą podlegać też rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynników odkażających, jak również czas, jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Model ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy układu i wpływa na polepszenie jakości świadczonych usług. Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności oraz optymalizuje procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model hydrauliczny pozwala również oszacować zdolność podłączenia nowych Mieszkańców do sieci określając odpowiednie ciśnienie wody w instalacji i realną zdolność odbioru ścieków.

Wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) będzie wsparciem dla Działu Eksploatacji PWK. Dzięki temu pracownicy wodociągów w terenie będą mieli dostęp do map cyfrowych sieci. Ponadto będą wiedzieli jaki jest wiek instalacji, z jakiego materiału jest wykonana i czy w przeszłości występowały na danym odcinku awarie. W razie zaistnienia awarii lub wycieku, system wskaże, które zasuwy należy zamknąć, aby zmniejszyć zasięg wyłączenia.

Wodociągi miejskie stawiając na wyższy poziom cyfryzacji i informatyzacji zmodernizowały ostatnio infrastrukturę informatyczną poprzez wymianę serwerów i macierzy cyfrowych. Kolejnym rozwiązaniem jest dalsze ulepszanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wielkim sukcesem PWK „Legionowo” okazał się wdrożony nowoczesny system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnił pozyskiwanie odczytów, zmniejszając koszty i przyspieszając wystawianie faktur. Pracownik za pomocą nowoczesnego tabletu oraz innowacyjnego systemu pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji jak błędny stan licznika, czy pomyłka przy ręcznym wprowadzeniu danych. System rejestruje również wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody albo brak przyrostu wskazań.

Ponadto wdrożono nowoczesny system wymiany wodomierzy, gdzie monter jest wyposażony w drukarkę termiczną, urządzenie rejestrujące wodomierz oraz tablet do zbierania podpisu elektronicznego. Usprawnia to proces wymiany, unikając błędu spisania numeru wodomierza ręcznie. Są to nowoczesne, komfortowe, a także w pełni bezpieczne rozwiązania.

– Wchodząc w nową erę informatyzacji i cyfryzacji, PWK chce zapewnić wszystkim mieszkańcom Legionowa nieprzerwane dostawy zdrowej oraz czystej wody, a wszystko to w komfortowych i bezpiecznych warunkach – mówi Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o.

źródło: PWK Legionowo