zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Urząd Miasta Legionowo

Stanowisko Urzędu Miasta Legionowo

Data dodania: 4 września 2020

W związku z wydarzeniami z dnia 20.08.2020 r., które miały miejsce w pobliżu Centrum Szkolenia Policji przy ul. Piaskowej, pragniemy uszczegółowić i skorygować informacje pojawiające się w mediach.

Cofnij

Pierwszym z elementów jest fakt, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i do czasu, kiedy nie stanowią nadzwyczajnego zagrożenia dla życia i zdrowia lub gospodarki człowieka, powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. W szczególności zwierzęta łowne są własnością Skarbu Państwa, jednak opieka nad nimi prowadzona jest jedynie na terenie obwodów łowieckich. W obecnym systemie prawnym istnieje luka dotycząca przypisania konkretnym jednostkom zadań w przypadku pojawienia się zwierzęcia dzikiego poza obszarami obwodów łowieckich. Temat ten był badany w ramach kontroli prowadzonej w 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli na terenie niektórych gmin. NIK w wyniku kontroli rekomendował zmianę przepisów. Obecnie skuteczne prowadzenie działań w stosunku do zwierząt wolno żyjących jest utrudnione z uwagi na rozproszenie kompetencji podmiotów wyznaczonych do ich ochrony, tj. samorządów (w tym sejmiku województwa, starosty, organu wykonawczego gminy), kół łowieckich, PLW, GDOŚ i RDOŚ. Istotną rolę odgrywają także organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W takich przypadkach angażowane są na zasadach współpracy różne instytucje, które podejmują działania w ramach własnych kompetencji.

W związku z sytuacją, która miała miejsce w czwartek 20 sierpnia br. w akcji brali udział: Straż Miejska, pracownicy Urzędu Miasta, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Ochotnicza Straż Pożarna oraz lekarz weterynarii uzbrojony w strzelbę palmera i środki usypiające. Na miejsce podstawiony został również wynajęty do przewiezienia uśpionego łosia pojazd. W związku z faktem, że łoś nie przeżył, zaangażowana została również firma zajmującą się utylizacją padłych zwierząt.

Podczas akcji Straż Miejska wraz z Policją i OSP skoncentrowały się na zabezpieczeniu terenu, aby nie doszło do uszkodzenia mienia oraz zagrożenia życia bądź zdrowia mieszkańców, a tym samym realizowały zadanie gminy polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa. Natomiast zadanie ochrony zwierząt wolno żyjących i nadzór w tym zakresie realizowali: Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz lekarz weterynarii wyposażony w strzelbę palmera i środki usypiające. Koordynowali oni kwestię podania środków usypiających zwierzęciu i podpowiadali jakie działania podjąć, aby zminimalizować czynniki wywołujące stres u zwierzęcia oraz jakich reakcji zwierzęcia można się spodziewać. Akcja, która w Legionowie trwała ponad 4 godziny, zakończyła się uśpieniem łosia i umieszczeniem go na pojeździe w celu przewiezienia do wyznaczonego obszaru leśnego. Niestety tam okazało się, że zwierzę nie przeżyło. Koszty związane z uśpieniem, przewiezieniem oraz utylizacją łosia pokryje Gmina Legionowo.

Urząd Miasta Legionowo w ramach podpisanych umów zapewnia opiekę na swoim terenie zwierzętom rannym (w tym także wolno żyjącym) oraz posiada możliwość wyłapania mniejszych zwierząt i zapewnienia im pomocy lub przetransportowania do ich naturalnych miejsc bytowania. W bieżącym roku wielokrotnie takie działania były prowadzone bez nadawania im zbytniego rozgłosu, który nie jest korzystny dla zagubionego w mieście zwierzęcia. Tym razem jednak sytuacja była szczególna ze względu na wielkość zwierzęcia, bliskość dużego osiedla i drogi krajowej oraz ilość gapiów. Należy spodziewać się, że w związku z kurczeniem się obszarów leśnych w pobliżu miast oraz adaptacją zwierząt dzikich do bytowania w miastach, będą one tutaj coraz częstszymi gośćmi. Zaistniałe zdarzenie dobitnie potwierdziło wnioski, jakie wynikają z kontroli NIK. Bez zmiany przepisów i wyraźnego wskazania jednego podmiotu odpowiedzialnego za opiekę weterynaryjną nad zwierzętami wolno żyjącymi na terenach zurbanizowanych, a tym samym umożliwienia planowania w budżetach środków finansowych przeznaczonych na realizację takich zadań, trudno mówić o wdrożeniu prawdziwych procedur. W obecnej sytuacji wszystkie instytucje, które brały udział w akcji, angażowane są na zasadzie współpracy. Całkowite koszty akcji są trudne do określenia, gdyż poszczególne służby brały w niej udział w ramach własnej pracy.