zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Plakat promujący Święto Organizacji Pozarządowych 2023

Stawiamy na przedsiębiorczość i ekonomię społeczną - spotkania z NGO

Data dodania: 11 sierpnia 2023

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do współtworzenia trzeciej edycji ŚOP, czyli Święta Organizacji Pozarządowych i wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 8 września 2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej ratusza. Zachęcamy do podjęcia współpracy, abyśmy razem poruszyli nasze miasto. Prosimy też o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu. Tel. 22 766 40 07, e-mail: ngo@um.legionowo.pl.

Cofnij

Przypomiamy również o trwających konsultacjach współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały do 8 września 2023 r.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Legionowa 164/2023 z dnia 20 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje społeczne programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do prac nad projektem dokumentu jest obowiązujący jeszcze program współpracy (w załączeniu). 

W dniu 8 września 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które poświęcone będzie omówieniu tego dokumentu.

Propozycje do projektu programu współpracy należy zgłosić pisemnie na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo lub elektronicznie na adres: ngo@um.legionowo.pl.

O zasadności przyjęcia wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w terminie do 23 września 2023 r.

Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji w terminie do 30 września 2023 r., który zostanie zamieszczony na stronie www.legionowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. Do dnia 30 listopada 2023 r. Rada Miasta Legionowo podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czekamy na wszelkie uwagi, wnioski i propozycje do 8 września 2023 roku.