zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Koperta i urna

Wybory organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 - nabór uzupełniający

Data dodania: 4 stycznia 2023

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Cofnij

ogłasza

wybory organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27) zgłoszonych w ramach naboru uzupełniającego. 

Wybory odbędą się w dniach od 10 do 11 stycznia 2023 roku.

Kartę wyborczą na członka KM FEM21-27, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód), należy przesłać w formie dostępnej, w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule e-maila należy wpisać – Wybory do KM FEM21-27_nabór uzupełniający.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie: www.dialog.mazovia.pl