zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Wyniki otwartego konkursu ofert

Data dodania: 22 maja 2023

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych”.

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 99/2023 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 r. zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych” dotację na realizację zadania przyznano Fundacji Lupus (KRS 0000608338) - dotacja w wysokości 80 000 zł.

Prezydent Miasta
mgr Roman Smogorzewski