zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem: Nie jeździsz? Możesz zawiesić i odwiesić swój bilet długookresowy on-line. Bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera.

Zawieś bilet, jeżeli nie jeździsz

Data dodania: 29 października 2020

Wzrastająca liczba zakażeń w Polsce może powodować, że niektórzy pasażerowie zostaną skierowani na kwarantannę i przestaną korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego. W tym czasie będą mogli zawiesić ważność biletu długookresowego.

Cofnij

Zarząd Transportu Miejskiego wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy kupili bilet długookresowy i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą jeździć Warszawskim Transportem Publicznym. W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet długookresowy (30 lub 90 dniowy – ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) – wystarczy do tego podanie numeru posiadanej karty.

Wydane pieniądze nie "przepadną" – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

Można zawiesić trzy razy
Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wprowadza ważną zmianę. Do tej pory pasażerowie mogli taką operację wykonać tylko raz. Od 9 października można zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie.

Od nowego roku liczba możliwych do wykorzystania zawieszeń będzie naliczana od nowa. Ponadto, biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego dzień odwieszenia.

Odwieszanie też jest proste
Bilet można odwiesić na dwa sposoby: kupując i aktywując kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM). Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.

Przez cały czas pasażer może zwrócić kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności według zasad określonych w Taryfie Przewozowej. Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych reguluje Zarządzenie nr 1234/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie regulaminu zawieszenia biletu, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

źródło: Warszawski Transport Publiczny