zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XV sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
29 stycznia 2020
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Miasta Legionowo 29 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2025.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Motylkowy Świat w Legionowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Aleja 3 Maja, osobie która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
11. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem pomieszczeń znajdujących się w budynku hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo przy ulicy Bolesława Chrobrego 50B, osobie, która korzystała z tych pomieszczeń na podstawie umowy najmu zawartej na okres do 3 lat.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji E.K. z 30 grudnia 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku A.K. z 7 stycznia 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku W.T z 31 grudnia 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Legionowo.
17. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2019 roku.
18. Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.
19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
20. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 13, 14, 15, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.
Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej