zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 lutego 2020

  Oferta małego grantu dotycząca: Działalność na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży szkolnej będącej mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo II.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - grudzień II

  dodano: 11 lutego 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za luty 2021 rok, stan na dzień 11.02.2020 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 6 lutego 2020

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 6 lutego 2020

  Oferent: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 02-914 Warszawa, Bonifacego 9. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Tytuł zadania: Wsparcie w opatrunkach.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 6 lutego 2020

  Oferent: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 02-914 Warszawa, Bonifacego 9. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Tytuł zadania: Wsparcie w chorobie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 5 lutego 2020

  Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej

 • Konkursy, oferty, dotacjeUrząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020

  dodano: 29 stycznia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów w 2020 r.

 • KomunikatyOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert z zakresu:

  dodano: 21 stycznia 2020
  Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Legionowo na kwotę 20 000 zł.
 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 10 stycznia 2020

  Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • KomunikatyOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert z zakresu:

  dodano: 10 stycznia 2020
  Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego
 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 369/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 368/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  dodano: 10 stycznia 2020

  Unieważnia się, ogłoszony zarządzeniem Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 grudnia 2020 r., otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 366/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

  dodano: 10 stycznia 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2019 r. zarządzeniem nr 365/2019 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w latach 2020 - 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 4 grudnia 2019

  Oferent: Pasja Życia im.S.Józefy Menendez, ul.Strużańska 2b, 05-120 Legionowo. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Profilaktyka uzależnień poprzez warsztaty umiejętności praktycznych.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku”.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo - Prowadzenie Klubu Seniora.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 grudnia 2019
  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – Krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.
 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkurs

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 grudnia 2019

  Otwarty konkurs ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego interdyscyplinarną pomoc i poradnictwo dla mieszkańców i ich rodzin, w szczególności w zakresie problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, przemocy i wsparcia w sprawowaniu przez rodziców funkcji opiekuńczo - wychowawczych.