zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkursy, oferty, dotacje

współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Nowe wzory druków - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - sierpień II

  dodano: 11 sierpnia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za koniec sierpnia 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - sierpień II

  dodano: 11 sierpnia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za drugą część sierpnia 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/konkursy

  Oferty małego grantu - cz. I i II

  dodano: 11 sierpnia 2020

  Oferent: Stowarzyszenie Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Tytuł zadania: Trzeźwy wypoczynek nad wodą i na wodzie część pierwsza. oraz Trzeźwy wypoczynek nad wodą i na wodzie część druga.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 4 sierpnia 2020

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 4 sierpnia 2020

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - sierpień

  dodano: 4 sierpnia 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za sierpień 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Mały grant: Fundacja Emanio Arcus

  dodano: 23 lipca 2020

  Rodzaj zadania: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - lipiec

  dodano: 8 lipca 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za lipiec 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 25 czerwca 2020

  Tytuł zadania: Wspieranie mieszkańców osiedla Piaski i Legionowa, w tym seniorów w czasie zagrożenia pandemią Covid 19 oraz w czasie wracania do normalności. Prowadzenie punktu wsparcia dla zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych i współuzależnionych. Warsztaty kreatywne dla dzieci i seniorów.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 4 marca 2020

  W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 04.02.2020 r. zarządzeniem nr 42/2020 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • EdukacjaOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 3 marca 2020
  Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. poprzez przyznanie dotacji Fundacji wspierania edukacji szkolnej i kształcenia inżynierskiego Know-how w wysokosci 20 000 zł na realizację zadania - Bezpłatne zajęcia rozwijające umiejętności techniczne.
 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - marzec

  dodano: 18 lutego 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za marzec 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - luty

  dodano: 18 lutego 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za luty 2020 rok.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 lutego 2020

  Oferta małego grantu dotycząca: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 13 lutego 2020

  Oferta małego grantu dotycząca: Działalność na rzecz wspierania edukacji dzieci i młodzieży szkolnej będącej mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo II.

 • Konkursy, oferty, dotacjeGrafika wyróżniająca z napisem - Urząd Miasta

  Wykaz małych grantów 2020 - grudzień II

  dodano: 11 lutego 2020

  Przedstawiamy Wykaz Małych Grantów za luty 2021 rok, stan na dzień 11.02.2020 r.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  dodano: 6 lutego 2020

  Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy Legionowo: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań prozdrowotnych – krzewienie idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 6 lutego 2020

  Oferent: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 02-914 Warszawa, Bonifacego 9. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Tytuł zadania: Wsparcie w opatrunkach.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Oferta małego grantu

  dodano: 6 lutego 2020

  Oferent: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 02-914 Warszawa, Bonifacego 9. Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Tytuł zadania: Wsparcie w chorobie.

 • Konkursy, oferty, dotacjeOferty/Konkursy

  Otwarty konkurs ofert

  dodano: 5 lutego 2020

  Prowadzenie konsultacji psychologicznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej