zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Dotacja na inwentaryzację źródeł ciepła

Data dodania: 10 lipca 2020
Na zdjęciu prezydent Roman Smogorzewski po podpisaniu umowy

Wczoraj (9 lipca) odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla Legionowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W imieniu miasta umowę podpisał prezydent Roman Smogorzewski. W wydarzeniu wzięli też udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Cofnij

Dzięki programowi „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Legionowo otrzyma z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 79 950 zł. Środki te zostaną w całości przeznaczone na przeprowadzenie do końca 2020 r. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na obszarze Gminy Miejskiej Legionowo. Dokona tego zewnętrzna firma, korzystając z metody kombinowanej – połączenia wywiadu bezpośredniego i metody rejestrowej. Dzięki temu można będzie lepiej poznać parametry źródeł i paliw użytkowanych przez mieszkańców Legionowa oraz dobrać jeszcze bardziej skuteczną politykę nakierowaną na grupę posiadającą źródła niespełniające wymogów tzw. ustawy antysmogowej.

Inwentaryzacja źródeł ciepła to kolejny element polityki ochrony środowiska, od wielu lat aktywnie realizowanej przez Urząd Miasta. Legionowo może pochwalić się wieloma działaniami w zakresie ochrony powietrza. Od listopada 2015 r. Urząd Miasta prowadzi wymianę starych pieców węglowych lub drzewnych na nowoczesne, bardziej ekologiczne. Od 2016 r. na koszt miasta wykonywane są badania termowizyjne domów jednorodzinnych. Wśród dzieci i młodzieży prowadzone są działania edukacyjne, dotyczące np. segregowania odpadów i szkodliwości spalania śmieci. Na terenie Legionowa powstają kolejne czujniki zanieczyszczeń powietrza i funkcjonuje Ekopatrol. Wszystkie te działania przyczyniły się do istotnej poprawy jakości powietrza w ciągu ostatnich lat i dzięki temu do poprawy jakości życia mieszkańców.