zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu Radni podczas głosowania nad budżetem

Budżet został uchwalony

Data dodania: 31 grudnia 2009

Budżet ambitny, nie ryzykowny – takiego określenia użył prezydent Roman Smogorzewski prosząc radnych o przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Legionowo na 2010 rok. Radni Prezydenta posłuchali i przyszłoroczny budżet zatwierdzili podczas XXXIX sesji 30 grudnia 2009 r. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, 16 było za, 4 wstrzymało się od głosu.

Cofnij

Przyszłoroczny budżet jest rekordowy pod każdym względem. Dochody gminy wyniosą 162,8 mln zł, a wydatki 196,6 mln zł. Powstały deficyt w wysokości 33,8 mln zł zostanie sfinansowany z emisji obligacji komunalnych.

Aż 78 mln przeznaczono na inwestycje, co stanowi 40 proc. w strukturze wszystkich wydatków (większość polskich gmin przeznacza na ten cel około 20-30 proc.).

Środki przeznaczone na inwestycje są dwukrotnie większe, niż w zeszłorocznym budżecie. Władze miasta starają się wykorzystać chwilowy zastój na rynku i znaczny spadek cen, dzięki temu wydane dziś 80 mln może oznaczać 160 mln za 2 lata.

Inwestycje to nie jedyne wydatki w przyszłorocznym budżecie – o ponad 150% wzrosną nakłady na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (prawie 77 mln), o blisko 200% na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (3,5 mln zł).

Zwiększono także nakłady na kulturę fizyczną i sport (z 19,2 mln w roku 2009 na 23,8 w 2010 roku) oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (6,5 mln w porównaniu z 5,1 mln w 2009 roku).

Komisja Budżetu oraz pozostałe komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt. Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie pojawiły się głosy mówiące, że jest to budżet nadziei, rekordowy, budżet dalszego zrównoważonego rozwoju miasta.

To bardzo dobry budżet – podsumował prezydent Roman Smogorzewski.