zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Konkurs "Rewitalizacja miast"

Data dodania: 9 lipca 2010

Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania naborów wniosków oraz w konsekwencji przygotowywania odpowiednich przepisów prawnych w III kwartale br. Instytucja Wdrażająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) planuje ogłosić konkurs w ramach działania 5.2 RPO WM ? Rewitalizacja miast o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym uprzejmie informujemy, iż wymogiem aplikacyjnym zdefiniowanym w dokumentacji programowej m.in. Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WM przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą stanowić element strategii kompleksowych działań podejmowanych przez lokalny samorząd w celu poprawy sytuacji na obszarach problemowych miasta. Strategia ta zawarta jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Legionowo na lata 2007-2025 (LPR). Wszystkie podmioty uprawnione w ramach działania i zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie swoich projektów z obszaru problemowego miasta Legionowo i wpisujących się w cele rewitalizacji obszarów kryzysowych powinny zgłaszać swoje propozycje zmian w LPR do końca lipca 2010 celem weryfikacji i uzyskania akceptacji organów samorządowych.

Cofnij

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przyjętymi założeniami planowany konkurs ma mieć formę konkursu dla projektów objętych pomocą publiczną dlatego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na okres kwalifikowalności wydatków.

Propozycje zmian w LPR prosimy składać tylko na udostępnionym formularzu poprzez kompleksowe zdefiniowanie cech charakterystycznych przedsięwzięcia oraz zakładanego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy miasta.


PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY KIEROWAĆ DO:

Urząd Miasta Legionowo
Wydział Inwestycji
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZMIANY W LPR: do końca lipca 2010.

FORMA: wyłącznie na udostępnionym formularzu.