zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Usuwamy azbest

Data dodania: 18 lutego 2011

Informujemy, że Urząd Miasta Legionowo rozpoczął realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legionowo – I etap”. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pozbyć się z własnych nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

Cofnij

Zadanie obejmie demontaż płyt azbestowych, przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie azbestu. Regulamin przyznawania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje szereg wymogów, które muszą zostać spełnione.
Zadaniem można objąć jedynie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości z której będzie usuwany azbest.

Chcę usunąć azbest – co robić?

1.Krok pierwszy: wniosek wstępny

Do 31 marca 2011 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 wypełniony „Wniosek wstępny o usunięcie wyrobów zawierających azbest”

formularz wniosku wstępnego

wraz z wydanym w 2011 roku wypisem z rejestru gruntów dla nieruchomości, z której będzie usuwany azbest.

Wypis z rejestru gruntów można uzyskać składając wniosek w Starostwie Powiatowym w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, w Kancelarii Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I piętro, pokój 122. Poniżej, dla ułatwienia, zamieszczamy przykładowy wniosek o wypis z rejestru gruntów.

przykładowy formularz wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów

Oba formularze można również uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65.
Po 31 marca 2011 r. Komisja kwalifikuje prawidłowe wnioski wstępne do dalszej procedury.

2.Krok drugi: wniosek uzupełniający

Po zakwalifikowaniu przez Komisję prawidłowych wniosków wstępnych do dalszej procedury pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo informują o tym wnioskodawcę i przekazują mu do wypełnienia wniosek uzupełniający wraz z załącznikami. Wniosek uzupełniający z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.
Komisja kwalifikuje prawidłowe wnioski uzupełniające do dalszej procedury.

3.Krok trzeci: wyłonienie wykonawcy i usunięcie wyrobów zawierających azbest

Po zakwalifikowaniu prawidłowych wniosków uzupełniających wnioskodawca zostaje pisemnie powiadomiony o zakwalifikowaniu do zadania. Następnie zostaje wyłoniony, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wykonawca zadania. Wykonawca usunie azbest w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Termin usuwania wyrobów zawierających azbest będzie ustalany w uzgodnieniu z wnioskodawcami.

O zakwalifikowaniu do zadania decyduje kolejność złożenia prawidłowych wniosków wstępnych.