zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu piec do ogrzewania budynku. Zdjęcie: pl.wikipedia.org

Wymień piec na bardziej ekologiczny

Data dodania: 14 stycznia 2016

Przypominamy, że w tym roku kontynuujemy rozpoczęty w listopadzie program wymiany przydomowych kotłowni na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wszystkich informacji na ten temat udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo.

Cofnij

Gmina Legionowo udziela dotacji na wymianę nieekologicznych pieców na paliwa stałe na nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można także uzyskać dotację do przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z niezbędnymi załącznikami, można składać do Urzędu Miasta Legionowo.

Udzielaniem dotacji zajmuje się Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo, który udziela także wszelkich niezbędnych informacji. Poniżej zamieszczamy poradnik „krok po kroku” wymiany pieca. Jednocześnie zalecamy ostrożność w kontakcie z przedsiębiorcami, którzy oferują konsultacje na temat programu – pełną wiedzę na ten temat posiadają jedynie pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i pomogą oni wybrać najbardziej odpowiednie do danej nieruchomości rozwiązanie.
 

1) CZY W BUDYNKU JEST PRZYŁĄCZE GAZOWE ?

JEŚLI NIE: należy zawrzeć umowę z gazownią na przyłącze gazowe (Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kolejowa 32, tel. 22 667 30 88). Kopię umowy z gazownią należy dołączyć do wniosku o dotację. JEŚLI TAK: składamy do Urzędu Miasta Legionowo wniosek o dotację

2) WNIOSEK O DOTACJĘ

Niezbędne załączniki:

– Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej przy ul. …......................... nr ….... w Legionowie. Data........ Podpis …...................”

– Kopia rachunku za gaz lub umowy z gazownią

– Kosztorys prac związanych z montażem pieca gazowego (ceny: prac, materiałów i jako oddzielna pozycja w kosztorysie cena brutto zakupu konkretnego modelu i marki pieca). Kosztorys podpisuje osoba z uprawnieniami instalacyjnymi We wniosku podajemy numer telefonu – oględziny umawiane są telefonicznie

3) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA WĘGLOWEGO

4) PODPISANIE UMOWY Z GMINĄ. Uwaga! Do dnia podpisania umowy z gminą nie można niczego kupować – piec można kupić dopiero po podpisaniu umowy z gminą. Jeśli budowane było przyłącze gazowe do domu - faktura tytułem opłaty przyłączeniowej z gazowni też musi być wystawiona po dniu podpisania umowy z gminą.

5) ZAKUP PIECA GAZOWEGO

Prace związane z wymianą pieca. O zakończeniu prac należy poinformować telefonicznie Urząd Miasta Legionowo, tel. (22) 766 40 66, 766 40 65 Uwaga! Proszę zapoznać się z taryfami gazowymi dostarczyciela gazu i ewentualnie zmienić na tą, która jest korzystniejsza w przypadku ogrzewania domu.

6) OGLĘDZINY PODŁĄCZONEGO PIECA GAZOWEGO

7) WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI

Niezbędne załączniki:

- Kopia faktury za zakup pieca gazowego, wystawionej na nazwisko wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

- Kopie protokołów z demontażu pieca węglowego i montażu pieca gazowego podpisanych przez osobę, która posiada uprawnienia instalacyjne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę

8) WYPŁATA DOTACJI NA KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY

 

KONTAKT:

Referat Ochrony Środowiska, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, pokój 3.15 oraz 3.14, tel. (022) 766 40 66, 766 40 65, mail: ochrona.srodowiska@um.legionowo.pl