zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Andrzej Paszkowski

Andrzej Paszkowski (1923 - 2003) - tytuł nadano 21.07.1999 r.

Data dodania: 18 grudnia 2016

Andrzej Paszkowski urodził się 15.08.1923 roku.

Był mieszkańcem Legionowa. Ukończył Liceum Chemiczno-Ceramiczne w Warszawie.

Od 1940 roku zaangażowany w działalność niepodległościową w organizacji "Komenda Obrońców Polski".

Cofnij

Po akcji scaleniowej znalazł się w Armii Krajowej. W 1943 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, zorganizowaną przez I Rejon "Marianowo -Brzozów".

Od 1940 roku zaangażowany w działalność niepodległościową w organizacji "Komenda Obrońców Polski". Po akcji scaleniowej znalazł się w Armii Krajowej.

W 1943 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, zorganizowaną przez I Rejon "Marianowo -Brzozów". Dom państwa Paszkowskich był w latach okupacji miejscem, w którym odbywały się kursy tajnej podchorążówki i w którym znajdowały schronienie osoby ukrywające się przed władzami hitlerowskimi.

Ze względów bezpieczeństwa Andrzej Paszkowski został przeniesiony do 7 Rejonu "Jelsk" w VII Obwodzie "Obroża", gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy Oddziału Dywersji Bojowej. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w Batalionie "Zemsta" Zgrupowania Kampinos.

Uczestniczył w bardzo ciężkich walkach podczas natarcia na Dworzec Gdański oraz w walkach w Sowiej Woli i pod Jaktorowem. Następnie w grupie por. Mieczysława Smereka ps. "Czcibor" przeszedł w rejon Gór Świętokrzyskich. Podczas działań wojennych był ranny i kontuzjowany.

Po zakończeniu wojny Andrzej Paszkowski pracował na Ziemiach Zachodnich przy odbudowie i rozruchu zakładów ceramicznych . W 1950 roku ukończył Wydział Prawno Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra. W 1957 roku uzyskał w Akademii Górniczo - Hutniczej dyplom inżyniera.

Zajmował różne stanowiska w przemyśle materiałów budowlanych, m.in. w okresie 1960-1971 jako współorganizator i dyrektor Biura Dokumentacji i Studiów Konstrukcyjnych Przemysłu Materiałów Budowlanych w Poznaniu.

Legionowska Kozłówka, perła architektoniczna naszego miasta, wraz z otaczającym ją parkiem należy do rodziny państwa Paszkowskich od około 1920 roku.

Tylko dzięki uporowi i konsekwencji pana Andrzeja Paszkowskiego Legionowo posiada ten cenny zabytek. Kilkudziesięcioletnia dewastacja obiektu w czasach PRL, gdy właściciel pozbawiony był możliwości korzystania ze swego dziedzictwa, groziła unicestwieniem domu i parku. Ich dzisiejszy wygląd jest jego zasługą.

Oprócz pracy zawodowej udzielał się społecznie, organizując pomoc dla AK-owców znajdujących się w trudnych warunkach. Gromadził też dokumenty związane z historią Armii Krajowej, w szczególności zaś odnoszące się do obszaru działania VII Obwodu "Obroża".

Współtworzył również Wielką Encyklopedię Powstania Warszawskiego. Publikował wspomnienia o wydarzeniach i osobach znaczących dla walk niepodległościowych w I Rejonie "Marianowo-Brzozów".

Organizował konferencje popularno-naukowe na terenie Legionowa, poświęcone tematyce Armii Krajowej. Przyczynił się wydatnie w zakresie organizacji i fundowania miejsc pamięci na terenie I Rejonu, związanych z działalnością AK .

W uznaniu dla jego rzetelnej, wieloletniej pracy, w hołdzie dla jego odwagi i prawości, w 1999 roku Rada Miejska Legionowa przyznała Andrzejowi Paszkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

Przez ostatnie lata swego życia pracował intensywnie nad sporządzeniem wykazu uczestników walk Powstania Warszawskiego w I Rejonie.

Do ostatnich dni aktualizował dane zamieszczone w wykazie zawierającym blisko tysiąc nazwisk. Udzielał się społecznie w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pełniąc funkcję wiceprezesa Koła nr l w Legionowie oraz prowadząc jego sekcję historyczną.

Andrzej Paszkowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

Andrzej Paszkowski zmarł 4 maja 2003 roku. Spoczywa na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim - kw. 230, rz. 1, gr. 27/28.

Na podstawie dokumentacji Rady Miejskiej i materiałów archiwalnych ŚZŻAK.

Uchwała w sprawie nadania Andrzejowsi Paszkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Legionowa