zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu uczennica podczas zajęć

By powrót do szkoły był bezpieczny

Data dodania: 28 sierpnia 2020

Już niedługo rozpoczyna się stacjonarnie rok szkolny. 1 września uczniowie, zgodnie z zapowiedziami rządu, mają rozpocząć naukę. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne, które dotyczą funkcjonowania placówek w okresie pandemii. Dyrektorzy szkół i przedszkoli w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Legionowo przygotowali dodatkowe procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół przed zakażeniem.

Cofnij

Dodatkowe procedury, które będą obowiązywały na terenie legionowskich placówek oświatowych to:

 

 • w ramach posiadanych możliwości lokalowych w szkołach zostanie zwiększona liczba wejść,
 • w miarę możliwości poszczególne oddziały będą przebywały w jednej wyznaczonej sali dydaktycznej,
 • w ramach reorganizacji zostanie zmniejszona liczba uczniów jednocześnie przebywających w tym samym czasie w szatniach,
 • zróżnicowanie rozpoczynania i kończenia zajęć w taki sposób, aby jak najmniej oddziałów spotykało się przed oraz w wejściu,
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w budynkach oświaty przez nauczycieli, pracowników i wszystkie inne osoby przebywające na terenie szkoły (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii §24 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz uczniów (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii §1 ust. 2 pkt 4 lit. b).
 • inne osoby (poza uczniami i pracownikami) będą mogły wejść na teren szkoły po wcześniejszym umówieniu lub zgłoszeniu na portierni i uzyskaniu akceptacji, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • sklepiki szkolne pozostają zamknięte do odwołania,
 • źródełka wody pozostaną zamknięte zgodnie z zaleceniami GIS,
 • żywienie na stołówkach rozpocznie się od 14 września 2020 r. Jednakże będą funkcjonowały czasowe ograniczenia żywienia. Ze stołówek (w szkołach podstawowych) będą korzystali uczniowie kl. I-III oraz uczniowie objęci pomocą OPS. Ze względów sanitarnych nastąpi zmiana w menu w postaci rezygnacji z podawania zup,
 • zmiany organizacyjne w innych aspektach będą podejmowane zgodnie z możliwościami organizacyjnymi placówki oraz bieżącymi decyzjami dyrektora,
 • mierzenie temperatury w szkołach będzie się odbywało tylko w uzasadnionych przypadkach (nie dotyczy II LO),
 • w każdej placówce zostało wydzielone izolatorium.

Poczynione działania uwzględniają specyfikę każdej legionowskiej placówki, tak aby skuteczność była jak największa. Oczywiście każdy rodzic otrzyma informacje za pomocą dziennika elektronicznego oraz zostaną one umieszczone na stronach placówek.

Natomiast ze strony administracji rządowej Minister Edukacji Narodowej wydał akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Pozwolą one dyrektorom szkół i placówek na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.

Zaprezentowane rozwiązania umożliwiają dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Grafika: wskazówki dla rodzicaGrafika: 10 zasad dla ucznia