zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice informacje o konkursie fotograficznym w ramach akcji Dogęszczamy zielenią

Dogęszczaj zielenią i Ty!

Data dodania: 9 lutego 2022

Rozpoczyna się następny etap akcji „Dogęszczamy zielenią”. Tym razem jest on skierowany do legionowskich wspólnot. To już kolejni adresaci tej niezwykłej inicjatywy, która ma wpłynąć na zwiększenie liczby drzew na terenie miasta. W jej ramach zostanie posadzonych co najmniej 50 tys. sadzonek drzew – sosny, brzozy, lipy, dęby, buki, graby. Sadzonki zakupi urząd miasta, zaś internauci wybiorą najładniejsze z nasadzeń w przestrzeni publicznej. Dwie zwycięskie wspólnoty otrzymają bony, każdy o wartości 10 tys. zł, na zakup obiektów małej infrastruktury miejskiej.

Cofnij

Drzewa są niezwykle cennymi zasobami miast. Każde z nich ma i będzie mieć pozytywny wpływ na miejską przestrzeń, w której żyjemy. Im więcej ich posadzimy, tym większy będzie ten wpływ na jakość powietrza oraz ograniczenie skutków niekorzystnych zmian klimatu, jakie dotykają nas w coraz większym stopniu. Dlatego dogęszczajmy zielenią! - zachęca do udziału w akcji Roman Smogorzewski prezydent miasta.

Należy przypomnieć, że rozpoczęła się ona w ubiegłym roku. Dotychczas włączyli się do niej uczniowie liceum im. Marii Konopnickiej, spółka KZB Legionowo oraz mieszkańcy tzw. osiedla policyjnego.

Akcja „Dogęszczamy zielenią” to taka trochę odnowiona forma sadzenia drzew w Legionowie. Chcemy zaproponować naszym mieszkańcom włączenie się do tej akcji poprzez sadzenie drzew u nich na działkach, na terenie szkół, przedszkoli i różnych wspólnot. Generalnie, zapraszamy do udziału w akcji wszystkich tych, którzy chcieliby posadzić u siebie drzewo – dodaje Robert Wieczorek, kierownik referatu ochrony środowiska.

Co warte podkreślenia ponad omawianą inicjatywą urząd miasta rokrocznie stara się dbać o korzystny bilans między liczbą drzew, które – z różnych względów – trzeba usunąć, a drzewami, które w zamian są nasadzane.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do 28 lutego 2022 r. akcesu do udziału w akcji „Dogęszczamy Zielenią” wypełniając kartę zgłoszenia. Następnie należy wysłać maksymalnie 4 zdjęcia nasadzeń w zielonej przestrzeni publicznej (przyblokowej) na terenie wspólnoty na adres ekopatrol@um.legionowo.pl.

Grafika z informacjami o konkursie

Wymagania zdjęć:

 • format zdjęcia - jpg,
 • wymiar minimalny 1984px x 2601px,
 • waga zdjęcia od 2 do 6 MB (megabajt).

Harmonogram konkursu:

 • 28.01.2022 r. – ogłoszenie konkursu
 • od 28.01 do 28.02.2022 r. – przyjmowanie zgłoszeń za pomocą kwestionariusza
 • od 15.04.2022 r. – dostarczenie sadzonek do wspólnot
 • do 07.05.2022 r. – dostarczenie zdjęć do UM Legionowo
 • 15.05.2022 r. – 30.05.2022 r. głosowanie w konkursie

Do akcji można się zgłosić bez konieczności brania udziału w konkursie.


Regulamin konkursu - "Wspólnoty Dogęszczają Zielenią"

 1. Organizatorem konkursu jest: Prezydent Miasta Legionowo
 2. Cel konkursu jest:
  1. Dbałość o środowisko naturalne poprzez nowe nasadzenia drzew oraz poprawa estetyki obszarów miejskich.
  2. Wyróżnienie wspólnot, które w ramach tej akcji nasadzą na swoim terenie przynajmniej 10 nowych sadzonek drzew oraz dbają o estetykę otaczającej ich przestrzeni.
  3. Edukacja ekologiczna, której celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Legionowa w dziedzinach: klimat i środowisko.
 3. Uczestnicy
  Uczestnikami konkursu mogą być wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Legionowo,
  • Przystępując do konkursu, przedstawiciel wspólnoty przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym na publikowanie adresu wspólnoty, zdjęć zagospodarowania terenu wokół wspólnoty oraz przekazanie praw autorskich w/w zdjęć na rzecz organizatora konkursu.
 4. Tryb zgłaszania udziału w konkursie:
  1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do 28 lutego 2022 r. akcesu do udziału w akcji "Dogęszczamy Legionowo". Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres ekopatrol@um.legionowo.pl lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu miasta Legionowo.
  2. Przesłanie mailowo na adres ekopatrol@um.legionowo.pl maksymalnie 4 zdjęcia nasadzeń w zielonej przestrzeni publicznej (przyblokowej) na terenie wspólnoty.
   • format zdjęcia jpg,
   • wymiar minimalny 1984px x 2601px,
   • waga zdjęcia od 2 do 6 MB (megabajt).
 5. Sposób realizacji konkursu
  1. Oceny zagospodarowanych przestrzeni, na podstawie zdjęć, dokonają internauci, użytkownicy strony www.legionowo.pl w terminie od 15 maja do 30 czerwca.
  2. Dwie wspólnoty, których zdjęcia uzyskają najwięcej głosów internatów otrzymają bon, każdy o wartości 10 000 zł brutto na zakup sprzętu małej infrastruktury miejskiej (ławki, zabawki).
  3. Harmonogram konkursu:
   1. 28.01.2022 r. – ogłoszenie konkursu;
   2. od 28.01 do 28.02.2022 – przyjmowanie zgłoszeń za pomocą kwestionariusza;
   3. od 15.04.2022 r. – dostarczenie sadzonek do wspólnot;
   4. do 07.05.2022 r. – dostarczenie zdjęć do UM Legionowo;
   5. 15.05.2022 r. – 30.05.2022 r. głosowanie w konkursie.
  4. Ogłoszenie wyników
   Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl do 11.06.2022 r.
 6. Przepisy końcowe
  Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych fotografii do celów promocyjnych miasta. Uczestnik zobowiązuje się nieodpłatnie, odrębną umową przenieść prawa autorskie majątkowe do nadesłanych fotografii na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo.