zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Urząd Miasta

Informacja o rozstrzygnięciu uwag wniesionych do projektu planu miejscowego dla obszaru „Bukowiec A”

Data dodania: 8 lipca 2022
Cofnij

Informujemy, że rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego dla obszaru „Bukowiec A” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 29.04.2022 do 26.05.2022 r. dostępne są do publicznej wiadomości na stronach w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1.  Zarządzenie Nr 213/2022 z dnia 30 czerwca 2022 
  2.  Zarządzenie Nr 214/2022 z dnia 30 czerwca 2022