zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Komisja Rozwoju

25 listopada 2019
Ratusz, sala konferencyjna
18:00
Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W PORZĄDKU POSIEDZENIA:

1. Legionowo miastem przyszłości w kontekście Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2030.

2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na własność Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Jana Kochanowskiego.

6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na 2 piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 1 roku.

7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 38 w obrębie nr ewidencyjny 18 położonej przy zbiegu ulic Jasnej i Krótkiej w Legionowie.

8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w użytkowanie wieczyste, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej przy zbiegu ulic Kujawskiej, Piastowskiej i Krakowskiej w Legionowie.

9. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 r.

10. Sprawy wniesione.

11. Wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka

Komisja