zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dłonie

Konsultacje społeczne programu współpracy na 2019 r.

Data dodania: 3 sierpnia 2018

Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę legionowskiego samorządu z III sektorem.

Cofnij

W dniu 2 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Legionowo ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i zaprasza do wzięcia udziału w pracach nad przygotowaniem dokumentu.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem jest program obowiązujący w roku 2018.

Konsultacje społeczne projektu programu są jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach prac nad programem współpracy.

Opinie i wnioski do projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego można zgłosić w terminie do dnia 10 września 2018 roku na:
– adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
– adres poczty elektronicznej: ngo@um.legionowo.pl

W dniu 11 września 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowa z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które poświęcone będzie omówieniu projektu programu na 2019 r.

http://www.bip.legionowo.pl/Article/id,31029.html