zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Stos monet i długopisów ułożony na kartce papieru

Koronawirus uderza w budżet miasta

Data dodania: 14 maja 2020
Trudno jeszcze ocenić, jakie dokładnie skutki finansowe będzie mieć pandemia koronawirusa na budżet Legionowa. W marcu i kwietniu znacząco zmalały dochody miasta m.in. w udziale w podatku dochodowym (PIT i CIT). W tej sytuacji władze miasta podjęły decyzję o zablokowaniu lub ograniczeniu części wydatków bieżących m.in. w zakresie promocji, kultury, sportu i oświaty.
Cofnij

Wszystkie samorządy zaczynają odczuwać gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Drastycznie spadające dochody i rosnące wydatki pogarszają stany miejskich kas. Natomiast zadania realizowane przez gminy nie ulegają zmniejszeniu, czasem wręcz odwrotnie. Wzrastają wydatki na ochronę zdrowia czy walkę z COVID19.

Od początku epidemii koronawirusa Urząd Miasta Legionowo skupił się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, zgodnie z decyzjami władz centralnych, Głównego Inspektora Sanitarnego i lokalnymi uwarunkowaniami.

Wymagało to dodatkowych wydatków na zakup materiałów ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Wsparci poprzez ulgi i zwolnienia zostali także przedsiębiorcy z terenu gminy Legionowo w ramach Legionowskiego Pakietu Pomocowego dla Przedsiębiorców, co również przełoży się na zmniejszenie dochodów.

Oczywiście działania te będą kontynuowane. Jednocześnie przed samorządem stają nowe wyzwania, spowodowane pogarszającą się sytuacją ekonomiczną gmin w całej Polsce. Miejski budżet uszczuplają przede wszystkim znacznie mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Co miesiąc Ministerstwo Finansów przelewa miastu transzę z udziału gminy w podatku dochodowym (PIT), w skali roku to blisko 1/3 dochodów miasta (ponad 86 mln zł).

Odnotowaliśmy duże spadki wpływów w porównaniu do ubiegłego roku. Udział PIT w kwietniu 2020 r. wyniósł tylko 5,2 mln zł. Natomiast w analogicznym okresie w roku 2019 było to aż 8,8 mln zł. Daje to spadek o ponad 40 %. Podobnie jest z podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkami od nieruchomości. Obniżona została także subwencja oświatowa o 828 tys. zł.

W związku z bieżącymi zmniejszeniami dochodów wpływy do kasy Urzędu Miasta Legionowo są mniejsze o ponad 5,8 mln zł. Ubytki w dochodach Legionowa sprawiają, że miasto już zaczęło szukać oszczędności i ciąć wydatki bieżące. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe. Ograniczono do minimum wydatki na promocję miasta i wymianę międzynarodową.

Na razie dzięki rozsądnej polityce finansowej ostatnich lat nie ma w planach cięcia inwestycji. Natomiast zmniejszono wydatki na pensje dla pracowników Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz Areny Legionowo o 1,5 mln. zł.

- Skoro wzrastają wydatki związane z ochroną zdrowia i jednocześnie maleją dochody miasta, to naszym obowiązkiem jest zapewnienie płynności finansowej gminy. Obserwujemy budżet. Analizujemy wszystkie wydatki i oszczędzamy na wydatkach bieżących. Nie planujemy rezygnacji z inwestycji. Obliczyliśmy, że dzięki cięciom bieżących wydatków we wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy możemy zaoszczędzić ponad 11,5 mln zł. Niestety sytuacja budżetowa zmusza do cięć. Chcemy je wprowadzać stopniowo, w zależności od rozwoju sytuacji finansowej miasta mówi Zastępca Prezydenta Piotr Zadrożny.