zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
ks. Jan Mrugacz

ks. Jan Mrugacz (1915 - 2002) - tytuł nadano 29.04.1998 r.

Data dodania: 18 grudnia 2016

Jan Mrugacz urodził się 6 marca 1915 roku w Klęczy Dolnej pod Wadowicami.

Do szkół chodził w Wadowicach i Krakowie. Studiował w Palestynie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 7 stycznia 1937 roku w Krakowie z rąk księcia kardynała Adama Sapiehy.

Cofnij

14 sierpnia 1944 roku otrzymał z Kurii Lubelskiej propozycję objęcia funkcji kapelana wojskowego. We wrześniu tego roku został przydzielony do 4 Brygady Saperskiej 2 Armii Wojska Polskiego idącej ze Wschodu. Przeszedł z nią szlak bojowy - od Warszawy przez Łużyce, Śląsk do Czech.

Ksiądz Jan Mrugacz przyjechał do Legionowa w 1947 roku. Tu objął obowiązki kapelana 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty, której garnizony rozproszone były po całym Mazowszu, od Legionowa po Skierniewice.

Jak się później okazało, z "Kościuszkowcami" związał się na 37 lat - proboszczem parafii garnizonowej w Legionowie był aż do przejścia na emeryturę w 1983 roku

Od chwili przyjazdu do Legionowa zabiegał o stworzenie Kościoła Garnizonowego przy ul. Piłsudskiego. Świątynia powstała tuż po zakończeniu II wojny światowej jako wotum dziękczynne.

Od początku 1945 roku należała do kościoła starokatolickiego, któremu w Legionowie przewodził biskup Faron. Wobec nieprzychylnego przyjęcia starokatolików przez legionowskie społeczeństwo Gminna Rada Narodowa zadecydowała 10 listopada 1947 roku o przekazaniu kościoła duszpasterstwu wojskowemu garnizonu Legionowo.

Od tej chwili ks. Mrugacz przystąpił niezwłocznie do remontu zaniedbanej świątyni. Szybko zjednał sobie legionowskie rodziny, które ofiarnie pomagały w odbudowie i wyposażeniu wnętrza. Dzięki temu już 23 listopada 1947 roku kościół poświęcił Generalny Dziekan WP ks. płk Stanisław Warchałowski.

Świątynia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny była skromna, ale doskonale wkomponowana w krajobraz miasta. Wielu mieszkańców wspomina jej niezwykłą atmosferę, płynącą nie tylko z tradycyjnego wystroju, ale także z kazań księdza Jana.

Wspierając wiernych, będąc niezwykle mądrym i doświadczonym człowiekiem, aktywnie uczestniczył w życiu publicznym miasta. Doskonale znał jego problemy. Był jednym z najważniejszych działaczy społecznych.

Nie było inicjatywy, komitetu społecznego, w którym ksiądz by nie uczestniczył.

Od początku lat pięćdziesiątych działał w Komitecie Odbudowy Kina, placówki długo wyczekiwanej w Legionowie.

Razem z Józefem Ozdarskim został upoważniony przez komitet do podpisywania rachunków bankowych, na które gmina i mieszkańcy wpłacali różnego rodzaju datki.

Był to kolejny dowód zaufania publicznego. W 1952 roku kino "Mazowsze" zostało uroczyście oddane mieszkańcom.

W dużej mierze dzięki jego zaangażowaniu powodzeniem uwieńczyły swe prace komitety budowy Szkoły Podstawowej nr l i Liceum Ogólnokształcącego.

Kolejnym owocem zaangażowania społecznego ks. Mrugacza była budowa stadionu sportowego przy ul. Parkowej.

Mając świadomość, że przez sport najlepiej kształtuje się młodzież: "ku pożytkowi ducha i tężyzny fizycznej", ks. Mrugacz, już w stopniu podpułkownika, został wiceprezesem Społecznego Komitetu Budowy Stadionu.

W latach 1958÷64 bardzo aktywnie wspierał prezesa komitetu inż. Wacława Jóźwiaka. To duże przedsięwzięcie było popierane zarówno przez władze miasta, jak i dowódcę garnizonu.

Dzięki autorytetowi ks. Mrugacza i dobrym stosunkom z dowództwem, wojsko wielokrotnie udostępniało nieodpłatnie sprzęt do prac niwelacyjnych.

Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję Honorowego Kapelana Wojsk Inżynieryjnych WP i Związku Ociemniałych Żołnierzy RP.

Mieszkając już w Warszawie, na Nowolipkach, żywo interesował się wszystkim, co dotyczy Legionowa. Co tydzień otrzymywał świeży numer "To i Owo". Bywał na większości uroczystości i spotkań organizowanych przez władze gminne, garnizonowe i Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, którego był honorowym członkiem.

Jego przemowy, zarówno podczas oficjalnych zebrań, jak i kameralnych spotkań opłatkowych towarzystwa, były przepojone nastrojem pojednania oraz poczuciem odpowiedzialności obywatelskiej za miasto.

Swoim życiem ksiądz pułkownik zaskarbił sobie najwyższy szacunek.

Dlatego z inicjatywy TPL w 1998 roku Rada Miejska nadała ks. Mrugaczowi godność Honorowego Obywatela Miasta Legionowa.

Wciąż uczestniczył w życiu i rozwoju miasta. W 1999 roku wygłosił referat o historii legionowskich parafii, podczas sesji popularno-naukowej z okazji 80-lecia nadania nazwy "Legionowo", lecz ani słowem nie wspomniał o swojej osobie.

Całym sercem wspierał inicjatywę powołania do życia legionowskiego muzeum, tj. Zbiorów Historycznych Miasta Legionowa. W grudniu 2001 roku poświęcił lokal TPL przy ul. Mickiewicza. Podarował Towarzystwu swój otrzymany z okazji święceń kapłańskich krzyż, który towarzyszył mu w czasie studiów w Palestynie, na froncie i przez wszystkie lata posługi kapłańskiej (ponad 60 lat).

Tamtego wieczoru śpiewanie kolęd i wspomnienia o dawnym Legionowie przeciągnęły się. "Ksiądz jakby się żegna" - zauważali cicho zebrani.

Ostatni raz odwiedził Legionowo 15 czerwca 2002 roku. Przyjechał na TPL-owski piknik w ogrodzie "Willi Bratki" przy ul. Mickiewicza.

Ks. prałat pułkownik Jan Mrugacz zmarł w nocy 11 lipca 2002 roku. Spoczywa na cmentarzu wojskowym na Powązkach - kw. E II, rz. 3, gr. 6.

Na podstawie wspomnień Roberta Nowińskiego i Jacka Szczepańskiego

Uchwała w sprawie nadania Ludwikowi Schmidtowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta LegionowaZawsze wśród ludzi. 15 czerwca 2002. Ostatnia wizyta Księdza Jana w Legionowie.