zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
NA zdjęciu Piotr Zadrożny zastępca prezydenta miasta podczas otrzymania nagrody/fot. FDRL

Legionowo trzecie w rankingu FRDL

Data dodania: 10 grudnia 2021

Od wielu lat Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego organizuje Ranking Gmin w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim. W tym roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie zorganizowany został Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego. Legionowo zajęło w nim wysokie, bo III miejsce wśród gmin miejskich i XIV na Mazowszu na 314 gmin!

Cofnij

Celem rankingu było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorzy chcą, aby przeprowadzane analizy statystyczne stały się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Ranking oparty jest na wielu obiektywnych, opracowanych przez GUS wskaźnikach, dlatego wysoka w nim pozycja pokazuje, że nasze miasto rozwija się w szybko i efektywnie. To efekt pracy wielu osób, z różnych wydziałów i miejskich instytucji. Takie nagrody wzmacniają i pokazują, że jesteśmy na dobrej drodze, choć musimy pamiętać, że zawsze znajdą się elementy do zrobienia albo poprawienia. Serdecznie gratuluję Podkowie Leśnej, zwycięzcy w naszej kategorii – komentuje Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) została powołana w 1989 r. Od tamtej pory jej misją jest: działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej, wspieranie decentralizacji władzy publicznej, wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli, budowanie lokalnego kapitału społecznego w Polsce, popularyzacja polskich doświadczeń transformacji ustrojowej w innych krajach.

Nam poprzez realizację tych rankingów zależy na tym, żeby promować dobre praktyki, żeby wskazywać nie tylko tych którzy są najlepsi, ale żeby wszystkim pozostałym powiedzieć: Proszę bardzo, to są dobre przykłady zarządzania rozwojem lokalnym! - mówi o celach rankingu Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL.

Z metodologią konkursu można się zapoznać na stronie FRDL

NAgrody z FDRL/fot. FDRL