zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo Mazowsze Lokalnie

Mazowsze Lokalnie 2023

Data dodania: 17 marca 2023

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Cofnij

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Program realizujemy w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce "Działaj Lokalnie", który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Działamy w obszarach:

  1. zwiększenia roli inicjatyw oddolnych;
  2. animacji działań samopomocowych,
  3. wspierania młodych organizacji pozarządowych.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2023 r. wynoszą  642 000 PLN. Przekażemy je w postaci mikrodotacji w wysokości od 2 tys. do 7 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

źródło: Mazowsze Lokalnie