zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca festiwal

Miejski Festiwal Młodych Talentów - zgłoś się!

Data dodania: 11 sierpnia 2023

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w tegorocznym festiwalu młodych talentów.

Cofnij

Regulamin Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów w Legionowie

Miejski Festiwal Młodych Talentów odbywa się corocznie jesienią z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Misją Festiwalu jest odkrywanie i promowanie młodych talentów w obszarach muzyki i tańca, integracja środowiska artystycznego oraz rozwijanie pasji i zainteresowań muzycznych i artystycznych legionowskiej młodzieży. Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Festiwal obejmuje: eliminacje, warsztaty artystyczne, koncert galowy.

Organizatorzy:
Angela Gerłowska (Pracownia Śpiewu Estradowego Angel's Voice)
 Małgorzata Luzak (radna Rady Miasta Legionowo)
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

 1. W Festiwalu może brać udział młodzież mieszkająca w Legionowie, uczniowie uczęszczający do legionowskich szkół ponadpodstawowych oraz ucznio­wie klas VI - VIII szkół podstawowych.
 2. Uczestnicy Festiwalu prezentują następujące formy: występ wokalny, taniec, gra na instrumencie.
 3. Dopuszczalne są występy solowe, duety oraz zespoły/formacje (do 10 osób).
 4. Uczestnicy oceniani są w dwóch kategoriach wiekowych:
  kat.I - uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
  kat. II - uczniowie szkół ponadpodstawowych
 5. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w Festiwalu informują o tym dyrektora swojej szkoły w sposób przyjęty w danej szkole.
 6. Uczestnicy zainteresowani udziałem w festiwalu wypełniają elektronicznie kartę zgłoszenia. Dostęp do karty możliwy jest też ze strony moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów. Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej do 22 września 2023 r.
 7. Harmonogram przesłuchań zostanie udostępniony na stronie internetowej moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów, na facebook.com/mlodetalentylegionowo oraz zostanie przesłany do sekretaria­tów placówek zgłaszających.
 8. Reprezentant Organizatorów, Miejski Ośrodek Kultury, po zebraniu zgłoszeń, wysyła drogą mailową do sekretariatów legionowskich szkół informacje o uczniach, którzy przystąpili do udziału w festiwalu. Szkoły zapewniają uczniom możliwość uczestniczenia w eliminacjach, warsztatach, próbach oraz koncertach finałowych.
 9. Na eliminacje uczestnicy przygotowują dwa utwory o różnym, kontrastującym charakterze prezentujące skalę możliwości młodego artysty. Podczas przesłuchań konkursowych uczestnik przedstawia fragment swojej prezentacji. Jeden utwór nie powinien trwać dłużej niż 2 minuty. Jury ma prawo do przerwania prezentacji wcześniej. (Interpretację haseł "różny" i "kontrastujący" pozostawiamy uczestnikom, zastrzegając, że ona również podlega ocenie jury, jak inne przymioty prezentacji.)
 10. Eliminacje odbywają się 2 października 2023 w sali widowiskowej legionowskiego ratusza, ul. Piłsudskiego 41.
 11. Jury zastrzega sobie prawo, w przypadku awansowania uczestnika eliminacji do koncertu finałowego, wyboru jednego spośród prezentowanych utworów.
 12. Lista uczestników koncertu finałowego, wyłonionych podczas eliminacji, zostanie udostępniona na stronie internetowej moklegionowo.pl w zakładce Miejski Festiwal Młodych Talentów, na facebook.com/mlodetalentylegionowo oraz zostanie przesłana do sekretariatów placówek zgłaszających.
 13. Laureaci eliminacji wezmą udział w warsztatach aktorskich z elementami ruchu scenicznego oraz wokalno-estradowych przygotowujących ich do koncertu finałowego.
 14. Koncert finałowy jest formą wyróżnienia i możliwością zaprezentowania swojego talentu szerokiej publiczności.

Wszelkie pytania należy kierować do Angeli Gerłowskiej - tel. 789 125 966

Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie.