zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Monitoring poziomu wód gruntowych w Legionowie w latach 2013-2018

Data dodania: 25 czerwca 2018

Od 2013 roku funkcjonuje w Legionowie system monitoringu wód podziemnych. Otwory badawcze (piezometry) zlokalizowane są w północno- zachodniej części miasta, w dzielnicy III Parcela.

Cofnij

W roku 2010 zanotowano sumę rocznych opadów znacznie przekraczającą średnią wieloletnią. Niezwykle intensywne opady spowodowały podniesienie się poziomu wód gruntowych i w konsekwencji wystąpienie lokalnych podtopień przede wszystkim na III Parceli.

Z wykresu 1 wynika, że w 2010 roku suma opadów wynosiła aż 160% normy, w kolejnych latach wahała się od 100% do 110%. Wyjątkowo niskie opady zanotowano w 2015 r- 80% normy wieloletniej. W latach 2016- 17 obserwowano opady powyżej normy (110- 130%). W tym roku w Legionowie, podobnie jak w przeważającej części Polski, mamy do czynienia z dotkliwą, nienotowaną od wielu lat suszą.


 

Jak wynika z wykresu 2 średni poziom wody w latach 2013- 2016 obniżył się o 1 m. Utrzymywanie się sumy rocznych opadów na poziomie średniej wieloletniej spowodowało systematyczne obniżanie się lustra wód gruntowych. Jednakże od roku 2017 poziom wód gruntowych podniósł się. Jest to związane z faktem, że rok 2017 był w porównaniu z poprzednimi latami był deszczowy. Tegoroczne odczyty potwierdzają tą tendencję.

W tym roku rekordowo niskie opady, spowodują niewątpliwie ponowne obniżanie się poziomu wód gruntowych.