zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
spękana ziemia na skutek suszy

Monitoring poziomu wód gruntowych w Legionowie w latach 2013-2023

Data dodania: 19 lipca 2023

Od 2013 roku funkcjonuje w Legionowie system monitoringu wód podziemnych. Otwory badawcze (piezometry) zlokalizowane są w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy III Parcela.

Cofnij

Wykres - suma opadów w latach 2010-2022W roku 2010 zanotowano sumę rocznych opadów znacznie przekraczającą średnią wieloletnią. Niezwykle intensywne opady spowodowały podniesienie się poziomu wód gruntowych i w konsekwencji wystąpienie lokalnych podtopień przede wszystkim na III Parceli.

Z wykresu 1 wynika, że w 2010 roku suma opadów wynosiła aż 160% normy, w kolejnych latach wahała się od 100% do 110%. Wyjątkowo niskie opady zanotowano w 2015 r. - 80% normy wieloletniej. W latach 2016-2017 obserwowano opady powyżej normy (110-130%). W 2018 r. w Legionowie, podobnie jak w przeważającej części Polski, mieliśmy do czynienia z dotkliwą suszą. Sytuacja w 2019 r. nie poprawiła się. Rok 2020 był wilgotny i tendencja zaczęła się zmieniać. Deszcze, które obserwowaliśmy w roku 2020 sprawiły, że kilkuletni trend obniżania się poziomu wód gruntowych został zahamowany. Jeśli chodzi o rok 2021, jak możemy zaobserwować na wykresie, suma opadów wynosiła 103% normy. Jak podają eksperci IMGW-PIB rok 2021 możemy zaliczyć do lat normalnych. Natomiast rok 2022 można zaliczyć do lat suchych z sumą opadów jedynie 87% normy.

Wykres - poziom lustra wody w latach 2013-2023

Na wykresie nr 2 można zaobserwować obniżenie się poziomu wód gruntowych we wszystkich punktach pomiarowych w 2023 roku.

Wykres - średni poziom lustra wody w latach 2013-2023

Jak wynika z wykresu 3 średni poziom wody w latach 2013-2016 obniżył się o 1 m. Utrzymywanie się sumy rocznych opadów na poziomie średniej wieloletniej spowodowało systematyczne obniżanie się lustra wód gruntowych. W latach 2017-2018 poziom wód gruntowych podniósł się. Jest to związane z faktem, że lata 2016 i 2017 były w porównaniu z poprzednimi latami deszczowe. Obserwowane w latach 2018-2019 rekordowo niskie opady, spowodowały ponowne obniżanie się poziomu wód gruntowych. Następstwem deszczowego roku 2020 jest ponowne podniesienie się poziomu wód gruntowych średnio o 40 cm w 2021 r. W związku z suszą w 2022, w bieżącym roku obserwujemy kolejne obniżenie poziomu wód gruntowych o około 30 cm.