zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dłoń na klawiaturze laptopa.

Nauka zdalna w Legionowie

Data dodania: 6 listopada 2020

Od 9 listopada do 29 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia w szkołach prowadzonych przez miasto odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Teams i dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcje będą mogły być skrócone do 30 minut. Zerówki w szkołach i przedszkola pracować będą bez zmian.

Cofnij

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektorzy szkół na wniosek rodziców będą organizować nauczanie na terenie szkoły. Aktualnie dyrektorzy szkół rozpoznają potrzeby w tym zakresie. Świetlice mają być też otwarte dla dzieci rodziców pracujących w służbach mundurowych i zawodach medycznych. W zależności od możliwości placówki, dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz przebywające na świetlicy, a także te które mają posiłki finansowane przez OPS, będą mogły skorzystać z żywienia.

Dyrektorzy zapewnili również organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, zarówno w formie zdalnej, jak i tradycyjnie w szkole z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia placówek (np. sale do zajęć integracji sensorycznej). W zależności od potrzeb, nauczyciele rozważają, także zorganizować konsultacje przed egzaminem 8-klasisty i maturą.

- Dla potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych miasto zakupiło blisko 200 laptopów (z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych). Niestety wiemy, że to niewystarczające, szczególnie w sytuacji, gdy nauczanie zdalne objęło również dzieci z najmłodszych klas. Dlatego myślimy o zakupie lekkich tabletów. Pierwszy pilotaż chcemy przeprowadzić w najbliższym czasie w jednej z placówek, aby dowiedzieć się jak te urządzenia zdają egzamin podczas nauki zdalnej w klasach 1-3 - mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.

W szkołach występuje nadal problem z absencją wśród nauczycieli. Jest to spowodowane zarówno zwolnieniami, jak i obowiązkowymi kwarantannami. Cześć nauczycieli podjęła pracę w budynkach szkół i prowadzi zdalne lekcje z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w placówkach, które zostały do tego odpowiednio przygotowane przez miasto.

Informacje o rozwiązaniach przyjętych przez dyrektorów zostaną zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz przekazane rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.