zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Plakat do kampani: Dlaczego niemarnowanie żywności jest priorytetem

Nie marnuj żywności. Szkoda planety!

Data dodania: 6 października 2022
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi kampanię informacyjną „Nie marnuj żywności – szkoda planety!”. Jej celem jest upowszechnianie wśród konsumentów i producentów wiedzy na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Cofnij

Dlaczego niemarnowanie żywności jest priorytetem

W obliczu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, narastających kryzysów zewnętrznych i zachwiania łańcuchów dostaw walka z marnowaniem żywności staje się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich krajów. W krajach bogatych żywność marnuje się na każdym etapie łańcucha żywnościowego, a przede wszystkim w gospodarstwach domowych.

Czy wiesz, że marnowana na całym świecie żywność odpowiada za 8 proc. globalnej emisji CO2?

Marnowanie to także strata energii i wody. Szczególnie teraz kiedy mamy do czynienia ze wzrostem cen żywności.

Ok. 9 mln ton żywności marnowanej rocznie w Polsce oznacza:

 • 22,77 mln ton CO2 wyemitowanych do atmosfery to tyle, ile wszystkie samochody osobowe w Polsce emitują w ciągu roku;
 • 1,72 mld m3 wody, którą marnuje się do jej wyprodukowania to tak, jakby każdy Polak wylewał codziennie 100 1,5 litrowych butelek wody;
 • 250 kg żywności zmarnowanej w przeliczeniu na jednego Polaka w Europie średnio to 179 kg, a w krajach afrykańskich zaledwie 10 kg na osobę.

Jak ważną rolę odgrywa ten problem we współczesnym świecie, świadczy chociażby fakt, że próby jego rozwiązania podejmowane są globalnie.

Czy wiesz, że

 • Na świecie rocznie marnuje się około 1/3 produkowanej żywności, a w ujęciu masy strat jest to około 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia;
 • Na etapach produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji w Polsce rocznie marnuje się  niemal 5 mln ton żywności; *
 • Najwięcej marnują konsumenci – aż 60%, czyli blisko 3 mln żywności trafia do kosza;
 • Co sekundę do kosza trafia 150 kg jedzenia, którego część wciąż nadaje się do wykorzystania;
 • Aż 92 kg żywności trafia do kosza w polskich domach. To tak jakby każdego dnia, przez cały rok, w każdej sekundzie Polacy tylko w swoich domach wyrzucali 184 bochenki chleba;
 • Przeciętna polska rodzina wyrzuca do kosza żywność o wartości około 3 tys. zł. Najczęściej w koszu lądują pieczywo, wędliny, świeże owoce i warzywa.

(PROM*).

Zasada 4P

Jednym ze sposobów minimalizowania marnotrawstwa żywności jest zasada 4P:

 • Planowanie zakupów z wyprzedzeniem;
 • Przetwarzanie żywności w celu wydłużenia jej trwałości;
 • Przechowywanie produktów w odpowiednich warunkach, sprawdzanie daty ważności;
 • Podzielenie się zbędną żywnością.

Co robimy, aby zapobiec marnowaniu żywności

W Polsce problem ten znalazł m.in. odzwierciedlenie w dokumencie rządowym przyjętym 10 września 2019 roku przez Radę Ministrów, tzw. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Resortem koordynującym wdrażanie idei GOZ w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które - podobnie jak materiały oraz surowce - powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Mapa drogowa GOZ to zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Proponowane działania dotyczą również działań znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.

Jednym z filarów GOZ jest zrównoważona konsumpcja, a jej podstawą jest niemarnowanie żywności. Jednym z założeń jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej mającą na celu upowszechnianie wśród konsumentów i producentów wiedzy na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności (upowszechnianie zasady 4P).

Legislacja a niemarnowanie żywności

Od października 2013 roku istnieje w Polsce możliwość odliczania podatku VAT przez darczyńców żywności (także dystrybutorów hurtowników, restauratorów czy firm cateringowych) przekazujących żywność na cele społeczne na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Od 18 września 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ustawa nałożyła m.in. na sprzedawców żywności (sklepy o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2) obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego, a nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań. Ponadto sklepy są zobligowane do przeprowadzenia wspólnie z organizacją pozarządową kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa