zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na fot. Kino „Mazowsze” w Legionowie zostało odbudowane w 1952 r.

O jubileuszu nadania praw miejskich

Data dodania: 30 czerwca 2022

70 lat temu Legionowo otrzymało prawa miejskie. Rozporządzenie w tej sprawie wydał 3 maja 1952 r. Józef Cyrankiewicz, ówczesny Prezes Rady Ministrów. Jednocześnie Legionowo powiększyło swoją powierzchnię, gdyż przyłączono do niego dwie sąsiednie gromady: Bukowiec i Łajski-Grudzie.

Cofnij

Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się jak dziś traktować tę rocznicę. Nadanie praw miejskich nastąpiło bowiem w okresie kulminacji stalinizmu w Polsce. W tym samym czasie na polecenie władz państwowych prześladowano i mordowano działaczy niepodległościowego podziemia. Ta sama władza, która nadała prawa miejskie, jednocześnie w 1953 r. uwięziła prymasa S. Wyszyńskiego (od 28 maja b.r. patrona Legionowa). Z drugiej jednak strony trwała odbudowa, a mieszkańcy pokiereszowani wojną usiłowali powrócić do normalnego życia w nowej rzeczywistości.

Należy też pamiętać, że nadanie praw miejskich stanowiło zwieńczenie wieloletnich, dążeń legionowskich działaczy samorządowych i społecznych. Rozporządzenie nie tylko symbolicznie podnosiło Legionowo do rangi miasta, ale pozwoliło otrzymywać wyższe dotacje z budżetu centralnego. Niewątpliwie nadanie praw przyspieszyło powojenną odbudowę miasta i jego stopniowy rozwój, oczywiście w ramach ówczesnych realiów. Na lata 50. przypadło uruchomienie kina „Mazowsze” (1952) oraz oddanie do użytku nowych gmachów szkolnych, m.in. Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zakopiańskiej (1957) i Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej (1959). Nastąpił rozwój przemysłu. W 1952 r. wybudowano główną halę produkcyjną Zakładów Przemysłu Odzieżowego w Legionowie (późniejszy Aviotex). W tym czasie pracownicy zakładu otrzymali mieszkania w nowym bloku przy ul. Handlowej 14. W połowie lat 50 powstała także Fabryka Maszyn Pralniczych, a w 1959 r. nastąpił rozruch Mazowieckich Zakładów Wapienno-Piaskowych, tj. cegielni na Bukowcu.

Dla rozwoju miasta nie bez znaczenia była także aktywność gospodarcza legionowskich kupców i rzemieślników, a była to liczna rzesza mieszkańców. Niszczeni domiarami i podatkami przetrwali i znacząco wpłynęli na oblicze miasta.

Na zakończenie chciałbym podzielić się wspomnieniem rozmowy z doktorem Zygmuntem Pryszmontem, Honorowym Obywatelem Miasta Legionowa. W latach 50. jako lekarz otrzymał nakaz pracy w legionowskim szpitalu. Wspominał, że Legionowo było wówczas miastem tylko z nazwy. Aby dotrzeć ze stacji do szpitala przy ul. Krasińskiego szedł po kostki w piachu, bo w „mieście” tylko kilka ulic było wybrukowanych. Przeważała drewniana zabudowa, która sprawiała przygnębiające wrażenie podupadłego miasteczka. Patrząc na dzisiejsze Legionowo trudno to sobie wyobrazić. Wydaje się, że mieszkańcy i samorząd odrobili lekcję. Jednak szanujmy także dorobek naszych poprzedników, tych którzy przyczynili się do rozwoju miasta, i którzy często poświęcili mu dużą część własnego życia. Pamiętajmy także o ważnej rocznicy nadania praw miejskich, ale też nie zapominajmy o skomplikowanych procesach historycznych.

Autor tekstu: Jacek Szczepański