zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis oferty/konkursy

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu

Data dodania: 10 stycznia 2023

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn: "Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży".

Cofnij

W otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 08 grudnia 2022 r. zarządzeniem nr 381/2022 Prezydenta Miasta Legionowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo w zakresie:

  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, będących Mieszkańcami Gminy Miejskiej Legionowo, w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalnej

Dotację na realizację zadania, przyznano podmiotom:

  1. Parafia Świętego Jana Kantego w Legionowie - dotacja w wysokości: 80 000 zł
  2. Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli (KRS: 0000638287) - dotacja w wysokości: 220 000 zł.