zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika: Komunikat

Opinie Zespołu ds. Rewitalizacji z dnia 12 czerwca

Data dodania: 15 lipca 2020

W związku z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV2 Zespół ds. Rewitalizacji wydał 12 czerwca w trybie uzgodnienia elektronicznego dwie okresowe opinie. Członkowie Zespołu pozytywnie zaopiniowali postępy procesu rewitalizacji oraz aktualność Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Cofnij

W okresie swojej działalności od czerwca 2017 r. Zespół ds. Rewitalizacji wydał łącznie 23 opinie, które zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Legionowo. Oprócz postępów rewitalizacji i aktualności LPR dotyczyły one innych dokumentów strategicznych obowiązujących w mieście oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rafał Florczyk
Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji