zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem BOM, Budżet Obywatelski Mazowsza

Ostatnie godziny na składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Data dodania: 30 kwietnia 2021
Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków w II edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Mieszkańcy województwa, w tym naszej Gminy, mogą zgłaszać projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, dotyczące np. promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury społecznej czy drogowej, warsztaty o różnej tematyce i dla dla różnych grup wiekowych, zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne.
Cofnij

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł. Do rozdysponowania jest 25 mln zł.

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinny dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa.

Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

Zapraszamy Mieszkańców Legionowa do zgłaszania projektów i zmieniania Mazowsza!

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: bom.mazovia.pl.