zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika z napisem - Oferty/konkursy

Otwarty konkurs ofert [aktualizacja]

Data dodania: 14 czerwca 2022

Rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w roku 2022 zadania publicznego Gminy Miejskiej Legionowo pn.: „Organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych (II edycja)”.

Cofnij

Informacje dotyczące konkursu dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 6 lipca 2022 r. do godz. 10:00.

Uwaga: Treść ogłoszenia została zmieniona zarządzeniem nr 193/2022. Treść zarządzenia.