zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo Programu: Razem Bezpieczniej

„Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie”

Data dodania: 14 lutego 2017
Projekt realizowany w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" w obszarze bezpieczeństwo w szkole
Cofnij

31 grudnia 2008 roku zakończono realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie” realizowanego przez Gminę Legionowo w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w obszarze bezpieczeństwo w szkole.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 225 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 50 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano kompleks działań:

  • prewencyjnych
  • inwestycyjnych
  • profilaktyczno-szkoleniowych
  • monitorujących realizację projektu
  • informacyjno-promocyjnych.

W zakresie działań prewencyjnych: stworzono patrol szkolny składający się z dwóch funkcjonariuszy (Straży Miejskiej i Policji) monitorującego tereny szkolne i przyszkolne, objęto znajdujące się w otoczeniu szkół przejścia dla pieszych działaniami funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz jednego strażnika szkolnego, stworzono nieoznakowany patrol interwencyjny Straży Miejskiej i Policji wyposażony w wideo - fotoradar, który patrolował teren całego Legionowa, ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół, monitorowano obiekty szkół, w których zainstalowano monitoring wizyjny.

W zakresie działań inwestycyjnych: zakupiono wideo-fotoradar, który monitorował bezpieczeństwo w Legionowie ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół, zakupiono nagrody i gadżety dla uczniów (48 rowerów górskich z zamontowanym oświetleniem oraz kaskami, 800 opasek, 200 kamizelek odblaskowych, 300 worków do szkoły, 4040 nalepek).

W zakresie działań profilaktyczno - szkoleniowych: szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drogach, nad wodą, udzielania pierwszej pomocy, zajęcia z terapeutą odwykowym związane z niebezpieczeństwami związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz reagowaniem na zachowania osób znajdujących się pod ich wpływem, zajęcia dotyczące konsekwencji za czyny karalne oraz reagowania na zachowania przestępcze.

Projekt został zaprezentowany na Konferencji Dobrych Praktyk w Sztokholmie 9-10 grudnia 2009 r. organizowanej przez Zarząd Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN).

Tematem konferencji było „Zapobieganie przestępczości oraz wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży. Współczesne i przyszłe wyzwania – szkoła, cyberprzestrzeń i werbunek do grup przestępczych”.