zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

28 marca 2023
Ratusz, sala konferencyjna
18:00

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 28 marca 2023 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

W porządku posiedzenia:

 1. Informacja przedstawicieli rady miasta o pracach w: Zespole ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
 2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/609/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo.
 3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
 4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XLIX/729/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/730/2023 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu.
 11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Legionowo działki gruntu.
 12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wzniesienia w Legionowie pomnika w postaci figury Matki Bożej z Tihaljiny.
 13. Opinia komisji dotycząca projektu oświadczenia w sprawie zasadności odwołania Pani Ireny Marii Boguckiej z funkcji Prezesa Zarządu KZB Legionowo Sp. z o.o.
 14. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wieliszew z 13 lutego 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 15. Sprawy wniesione.
 16. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
 Andrzej Piętka

Na grafice napis Rada Miasta