zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Dwie ręce. Free pic.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Data dodania: 30 grudnia 2022
Gmina Miejska Legionowo w roku 2023 po raz kolejny realizuje Program pn. „Opieka wytchnieniowa”. Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wspieranie ich w codziennych obowiązkach albo zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Cofnij

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu zapraszamy do składania zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnika należy dokonać na Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023 (Załącznik nr 1) wraz z Kartą oceny stanu osoby niepełnosprawnej (Załącznik nr 2) wypełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę oraz Informacja dotycząca wskazania osoby (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem do celów podatkowych.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu wraz z Kartą oceny stanu zdrowia oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego należy wraz z innymi załącznikami złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Legionowo ul. Piłsudskiego 41 w terminie od 5 stycznia 2023 od godz. 9.00 do 16 stycznia 2023 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Urzędu pod numerem tel. 22 766 40 73.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 znajdziesz na stronie: niepelnosprawni.gov.pl