zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Kadr na ręce osoby podpisującej dokumenty

Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi

Data dodania: 8 grudnia 2022

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Miasta Legionowo w dniu 30 listopada 2022 r. uchwaliła Program Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Nr XLVII/692/2022).

Cofnij

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy Gminy Miejskiej Legionowo i organizacji pozarządowych.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w mniejszym zakresie w trybie pozakonkursowym.

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany na bazie programu obowiązującego w 2022 roku i był zamieszczony na stronie internetowej miasta.

Projekt programu był konsultowany z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Zespołem ds. Rewitalizacji, Miejską Radą Seniorów oraz przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu współpracujących z organizacjami pozarządowymi: Sekretarzem Miasta Legionowo, Wydziałami: Edukacji, Spraw Obywatelskich, Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Arena Legionowo, Referat Kultury i Współpracy.

Na realizację programu zaplanowano kwotę w wysokości 2 448 840 zł.