zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Znak dorgowy: roboty drogowe

Przebudowa Pałacowej

Data dodania: 7 lutego 2024
Kierowcy korzystający z ulicy Pałacowej muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Powodem są prace związane z przebudową tej drogi gminnej. Oprócz odświeżonego wyglądu, ulica ta zyska nowe oświetlenie, chodniki, odwodnienie i oznakowanie. Na przebudowę ulicy Pałacowej ratusz pozyskał prawie 1,7 mln. Zł z rządowego programu. Inwestycja ta ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz podniesienie standardu życia mieszkańców.
Cofnij

Umowa na realizację inwestycji została podpisana jeszcze ubiegłym roku, ale z uwagi na okres zimowy roboty faktycznie rozpoczęły się dopiero w lutym. Pierwszym etapem będzie budowa nowej linii oświetleniowej, która ma poprawić bezpieczeństwo i estetykę ulicy. Termin zakończenia wszystkich prac przewidziano na początek maja 2024 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje nie tylko budowę nowej linii oświetleniowej, ale także roboty rozbiórkowe, korytowanie drogi, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi, budowę zjazdów do posesji, budowę chodników z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia, humusowanie i obsianie poboczy trawą oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na czas realizacji inwestycji została wprowadzona czasowa organizacja ruchu.