zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis komunikat

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Data dodania: 1 lutego 2024

Ogłoszono terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/25. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Zarządzeniu nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Cofnij

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025


W II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie planujemy utworzenie czterech klas pierwszych o następujących profilach:

  • europejskim – przedmioty rozszerzone: geografia, wos, język angielski; przedmiot uzupełniający – Business English;
  • medycznym – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski; przedmiot uzupełniający – fizyka w medycynie;
  • ekonomicznym – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski; przedmiot uzupełniający – Business English;
  • psychologicznym – przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski; przedmiot uzupełniający – wstęp do psychologii.