zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca akcję 'Stop agresji drogowej'

Stop agresji drogowej

Data dodania: 17 marca 2023
"STOP AGRESJI DROGOWEJ" - to nazwa otwartej w Komendzie Stołecznej Policji elektronicznej skrzynki pocztowej, służącej do przesyłania materiałów filmowych o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, dysponującymi tzw. "rejestratorami jazdy".
Cofnij

Skrzynka pocztowa ułatwia, a przede wszystkim usprawnia komunikację z Komendą Stołeczną Policji, realizującą zadania w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów ościennych.

Ważna informacja
Przesyłając materiał filmowy wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Należy pamiętać, aby zakres informacji przesyłanych na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ” – niezależnie od przekazywanego materiału filmowego – obejmował następujące dane:

  1. data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy),
  2. dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny),
  3. dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego).

Przesłanie powyższych danych wraz z nagraniem,  jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności wyjaśniających.  W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego. Stąd też, w toku prowadzonych czynności może zaistnieć konieczność protokolarnego przesłuchania osoby zgłaszającej w charakterze świadka w celu skutecznego pociągnięcia sprawcy wykroczenia do odpowiedzialności.

Przesłany film powinien być w formacie MPEG4, AVI. Maksymalna wielkość pliku 25 MB.

Filmy należy przesyłać na adres: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w ruchu drogowym poza obszarem działania Komendy Stołecznej Policji, materiał filmowy należy przekazać do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji. Adresy skrzynek pocztowych "STOP AGRESJI DROGOWEJ" dostępne są na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Policji.

Wykaz adresów w komendach wojewódzkich Policji: