zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tarcza antykryzysowa 3.0 - zwolnienie ze składek ZUS dla większej grupy przedsiębiorców

Data dodania: 21 maja 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że najnowsza, trzecia odsłona tarczy antykryzysowej już obowiązuje. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Cofnij

Nowe rozwiązania rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

  1. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność – dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
  2. zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. – takie zwolnienie, poza dotychczasową grupą uprawnionych, mogą uzyskać:
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.
  • korzystające z ulgi na start, jeżeli:
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. albo
  • ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

Ze zwolnienia w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie  pracowników młodocianych.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych