zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Tarcza z napisem Straż Miejska w Legionowie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

Data dodania: 5 marca 2021
Straż Miejska rozpoczęła kolejny cykl kontroli podmiotów gospodarczych. Strażnicy będą sprawdzać przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
Cofnij

Głównym przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie czy przedsiębiorcy posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych przez uprawnione do tego firmy, w tym odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz czy faktycznie śmieci są segregowane.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) za nie stosowanie się do obowiązków określonych w regulaminie grozi grzywna w wysokości do 500 zł, którą strażnicy miejscy mogą nałożyć w drodze mandatu karnego.

Przewidziane są również wspólne kontrole z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo w ramach Ekopatrolu.