zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Webinarium "Jak nie dotacja to co? Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami."

25 listopada 2021
wydarzenie on-line
12:00 - 15:00

Stowarzyszenie BORIS, wspólnie z Centrum OPUS z Łodzi zapraszają na seminarium dla przedstawicieli samorządów, którzy zajmują się tematem aktywizacji obywatelskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Termin spotkania: 25 listopada 2021 r., godz. 12:00-15:00.

Aby zarejestrować się na spotkanie, proszę wypełnić formularz.

Ramowy program spotkania:

  1. Główne problemy i wyzwania w zakresie współpracy finansowej opartej na zlecaniu zadań publicznych w formie dotacji - wprowadzenie do spotkania, prezentacja wyników badań dot. współpracy finansowej samorządów z NGO realizowanych w ramach projektu Centrum Analiz i Modeli Społecznych.
  2. Jak nie dotacje to co? Jak stworzyć prosty mechanizm finansowania i realizacji projektów społecznych w samorządach w oparciu o inne tryby niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    • mikrozakupy usług lokalnych,
    • mikrogranty,
    • fundusz sąsiedzki.
  3. Inkubator Działalności Społecznej - jak stworzyć mechanizm wspierania grup nieformalnych w naszej miejscowości, ile to kosztuje i jak można udzielać osobowości prawnej grupom.
  4. Współpraca finansowa samorządów i NGO - perspektywa rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prowadzący:

Łukasz Waszak - Centrum OPUS, prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.,

Tomasz Schimanek - polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat działa w polskim ruchu pozarządowym i na jego rzecz, obecnie ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracownik wielu innych organizacji pozarządowych. Szkoli i doradza organizacjom pozarządowym, a także samorządom terytorialnym i przedsiębiorcom w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Marta Smejda/Zbigniew Grądys - Fundacja CISE - przedstawiciele Inkubatora Działalności Społecznej - osoby, które poza swoją pracą czynnie uczestniczą w procesach zachodzących na rynku 3. sektora, prowadzą własne stowarzyszenia i znają tematy organizacji i grup nieformalnych od podszewki. Prowadzą grupy nieformalne działające pod inkubatorem, pomagając im w każdym aspekcie działalności.

Zbigniew Wejcman - Stowarzyszenie BORIS, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej; jako doradca, animator i szkoleniowiec specjalizuje się w problematyce współpracy międzysektorowej i standaryzacji usług, działań lobbingowych i rzecznictwa, tworzeniu partnerstw lokalnych. Autor i współautor ponad 50 książek i publikacji.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 21.11.2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Logo - Centrum Opus