zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wspólnie Przeciwko Nowotworom układu pokarmowego

08 marca 2024
sala toastów, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
09:00 - 15:00

Prezydent Miasta Legionowa wraz z Fundacją Partnerstwo dla Wschodu organizuje dni bezpłatnych badań na obecność markerów nowotworowych układu pokarmowego.

Zapisy telefonicznie od 04.03 br pod numerem 22 766 40 90.

Bezpłatne Badania są możliwe dzięki:

Czym są markery nowotworowe?

Markery i inaczej antygeny są związkami białka wydalane przez komórki naszego ciała. Jak wiemy każda komórka jest odżywiana poprzez krew i każda komórka musi wydalać określone związki. Białka wydalane przez komórki nowotworowe, są specyficzne i są identyfikowane a następnie zliczane przez wysoce wyspecjalizowany analizator. Komórki uszkodzone w tym komórki nowotworowe wydalają białka które możemy nie tylko wyodrębnić ale i zróżnicować, dlatego w trakcie akcji będzie można zbadać ilość markerów nowotworowych całego układu pokarmowego począwszy od nowotworu przełyku a kończywszy na nowotworze jelita grubego. Jakie markery będą badane i ile ich będzie Jak wspomniałem badane będą markery nowotworów układu pokarmowego. Obejmować będą markery przełyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita grubego, ale również nowotwór jajników u kobiet.

Dlaczego warto zbadać się teraz?
Zacząć należy od tego że należy się badać regularnie. Wykrycie pewnych anomalii naszego organizmu pozwala na wczesne wykrycie i uleczenie a w pewnych przypadkach nawet zapobieżenie chorobie.

Dlaczego akurat teraz?
Badanie nie jest tanie. Wartość takiego pakietu w zależności od laboratorium może sięgać nawet tysiąca złotych, zatem nie jest to badanie tanie. Dzięki sponsorom i Fundacji Partnerstwo dla Wschodu, badanie markerów jest nieodpłatne.

Dlaczego akurat markery?
Jest to badanie małoinwazyjne. Wykonuje się z krwi w procesie immunochemicznym a wynik uzyskuje się w ciągu kilku dni. Dla pacjenta jest to zwykłe pobranie, niewielkiej ilości krwi żylnej, co nie przysparza w zasadzie większej trudności czy niedogodności.

Jakie markery badamy?

Wśród badanych markerów znajdą się markery oznaczone symbolami: AFP, CEA, Ca 19-9, Ca 50, Ca 72-4 zwane markerami pierwszego wyboru ale również marker drugiego wyboru Ca 125. W onkologii stężenie AFP w surowicy jest markerem nowotworów zarodkowych jąder i jajników (nonseminoma i non-dysgerminoma)oraz raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma), przydatnym w: różnicowaniu, monitorowaniu terapii, wykrywaniu przerzutów i prognozowaniu. U kobiet ciężarnych badanie AFP może być wykonywane w ramach profilaktyki jako element wczesnej diagnostyki wad wrodzonych płodu. Łącznie z oznaczeniem miana hCG oraz wolnego estriolu pozwala m.in. zdiagnozować wady układu nerwowego, w tym cewy nerwowej, a także trisomii 21, znanej jako zespół Downa. CEA to inaczej antygen karcynoembrionalny, Podwyższone stężenie może świadczyć o toczącej się chorobie nowotworowej układu pokarmowego: rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak trzustki, rak żołądka, jednak badanie to wykazuje się dość niską czułością w początkowej fazie choroby. Antygen Ca 19-9 wytwarzany i wydzielany jest w dużych ilościach do krwiobiegu przez komórki nowotworowe, dlatego jego oznaczanie może być przydatne w procesie diagnostyki głównie nowotworu trzustki, ale również nowotworów jelita grubego, czy żołądka. Antygen ten o dużym stężeniu występuje również w stanach nienowotworowych, takich jak stan zapalny trzustki lub marskość wątroby, dlatego interpretacja wyniku zawsze powinna być wykonana przez lekarza. CA 50 – Carbohydrate antigen 50 – to marker chorób nowotworowych przewodu pokarmowego, głównie raka trzustki, ale również jelita grubego czy przełyku. Parametry diagnostyczne antygenu CA 50 są porównywalne z antygenem CA 19.9. Oznaczany jest również w diagnostyce raka jelita grubego i raków przewodu pokarmowego w ogóle, w tym nowotworów przełyku. Antygen CA 72-4 jest markerem szczególnie wykorzystywanym w diagnostyce nowotworów, w przypadku raka żołądka. Wzrost jego stężenia w surowicy krwi może wystąpić także u osób z innymi nowotworami, takimi jak np.: rak jajnika, płuca, jelita grubego, piersi, trzustki czy przełyku. Antygen CA 125 postrzegany jest przede wszystkim jako marker nowotworowy raka jajnika, jednak ten kompleks białkowy znajduje się również w innych tkankach i w krwiobiegu, a także w endometrium, płynie owodniowym, w nabłonku jajowodów czy kanale szyjki macicy. Często jest stosowany przy monitorowaniu przerzutów. Może wspomagać też diagnostykę innych chorób nowotworowych (rak trzustki, płuc, żołądka), a także diagnostykę chłoniaków. Czułość diagnostyczna badania CA 125 jest dość wysoka, lecz nie jest ono pewnym narzędziem diagnostycznym chociażby ze względu na fakt że podniesione stężenie obserwowane jest także w stanach fizjologicznych, które nie mają związku z chorobą ‒ jak ciąża, połóg czy miesiączka. Wyższe wskazania będziemy obserwować przy stanach zapalnych jajowodu, mięśniaka macicy czy niewydolności wątroby. Obok CA 125 stosuje się często oznaczenia markera HE-4 – ich łączna ocena (tzw. algorytm ROMA) pozwala na większa precyzję.

Jak się przygotować do badania?

Do badania nie potrzeba szczególnych przygotowań. Nie trzeba być na czczo. Z ostrożności jednak warto a nawet się zaleca, aby już w dniu poprzedzającym badanie zrezygnować z obfitych oraz tłustych posiłków, a także alkoholu. Przystępując do badania, należy chwilę odpocząć w pozycji siedzącej przez ok. 10-15 minut. Powinno się również powstrzymać się od posiłku czy palenia papierosów przez godzinę przed pobraniem materiału. Ponadto trzeba mieć dowód osobisty lub paszport a także wyrazić zgodę na zabieg medyczny jakim jest badanie markerów a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przeciwnym wypadku wykonanie próbka nie będzie mogła być oznaczona danymi pacjenta co uniemożliwi odbiór wyniku badania. Odbiór odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.genomika.com.pl w zakładce wyniki badań.

Co jeśli wskaźnik markerów okaże podniesiony?

Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę. Należy się udać do lekarza. Może to być nawet lekarz rodzinny, który dysponuje historią chorobową pacjenta i na podstawie historii chorobowej w tym rozpoznania środowiskowego w połączeniu z wynikami badań markerów może podjąć decyzję o dalszej diagnostyce konkretnych narządów. Należy pamiętać, iż codziennie niszczymy i uszkadzamy swoje komórki, lecz w większości przypadków usuwane są one przez system immunologiczny naszego ciała, dlatego każdy z nas ma jakiś poziom tych markerów we krwi. U osób palących będziemy obserwować ten wskaźnik na wyższym poziomie, a osoby cierpiące na chorobę wrzodową mogą mieć ten wskaźnik znacznie zawyżony, co nie oznacza jeszcze występowania choroby nowotworowej. Również kobiety w ciąży będą miały poziom np. AFP lekko podniesiony ze względu na przenikanie tego czynnika przez łożysko czy chociażby podwyższone parametry antygenu Ca 125 o którym wspomniałem powyżej.

Autor: Andrzej Wójcik Prezes Fundacji Partnerstwo dla Wschodu
www.partnerstwowschodu.org


Zapisy telefonicznie od 04.03 br pod numerem 22 766 40 90

Plakat informujacy o badaniach na obecność markerów nowotworowych układu pokarmowego