zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika promująca Budżet Obywatelski

Wyniki weryfikacji – budżet obywatelski 2020/2021

Data dodania: 30 kwietnia 2021

Do legionowskiego budżetu obywatelskiego zgłoszono piętnaście pomysłów. Spośród nich osiem dotyczyło zadań inwestycyjnych a siedem koncentrowało się głównie na aspektach kulturalnych. Do głosowania dopuszczono 11 projektów. Nie jest to jednak wynik ostateczny, gdyż do 11 maja jest jeszcze czas na złożenie odwołania.

Cofnij

W wyniku oceny formalnej wszystkie projekty zweryfikowano pozytywnie. Merytorycznie Urząd Miasta Legionowo ocenił 15 pomysłów (11 pozytywnie, 4 negatywnie).

Przyczynami negatywnej oceny było przede wszystkim błędne wskazanie miejsca realizacji projektu ze względu na Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Odrzucenie pomysłów było również związane ze zbyt wysokim kosztem realizacji projektu oraz podjęcie działań do jego realizacji jeszcze przed złożeniem dokumentów przez Projektodawcę.

Wykaz projektów pozytywnie i negatywnie ocenionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo

Informacje zamieszczone zgodnie ze schematem: Nazwa Projektu - Koszt realizacji projektu po weryfikacji merytorycznej – Wynik weryfikacji

 • Leśne psoty naturalny plac zabaw z parkiem linowym – 300 000 zł – Odrzucony ze względu na niezgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren ten jest w nim oznaczony symbolem 4ZL, czyli zieleń leśna, obowiązują tu więc przepisy o lasach. W związku z tym nie ma możliwości zrealizowania inwestycji.
 • Na sportowo „pod chmurką” przy Leśnej – 625 000 zł – Odrzucony ze względu na koszt realizacji projektu, przekraczający kwotę przeznaczoną na jego realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz fakt, że wskazany teren objęty jest umową użyczenia na rzecz UKS Akademii Piłkarskiej. Jej przedmiotem jest wybudowanie na tym terenie boiska ze sztuczną murawą i prowadzenie na nim zajęć. Złożony do Budżetu Obywatelskiego projekt pokrywa się już z wcześniej podjętymi działaniami, które będą realizowane na tym terenie.
 • Szkoła SuperBabci i SuperDziadka – 61 500 zł – Przyjęty.
 • Relaks na Bukowcu Park przy ul. Wąskiej – 379 000 zł – Przyjęty.
 • Legionowo czyta! – 30 000 zł – Przyjęty.
 • Kurs Pierwszej Pomocy dla Młodzieży – 2 040 zł – Przyjęty.
 • Modernizacja oświetlenia na Al. 1 DZ Os. Piaski – 250 000 zł – Odrzucony ze względu na brak zgody właścicieli terenu (wspólnot mieszkaniowych) oraz brak umowy użyczenia terenu zgodnie z § 20 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Nie istnieje możliwość częściowego zrealizowania projektu.
 • Leśny plac zabaw przy Przystanku – 128 000 zł – Odrzucony ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w którym teren realizacji projektu oznaczony jest jako C-11 ZPL1, czyli tereny zieleni parkowej. Z tego względu istnieje zakaz zabudowy kubaturowej oraz innych funkcji.
 • Bezpieczne ścieżki rowerowe – 12 000 zł – Przyjęty.
 • Legionowska szatnia marzeń – 21 500 zł – Przyjęty.
 • Młodzieżowa strefa aktywności na os. Młodych – 70 000 zł – Przyjęty.
 • Rewitalizacja osiedlowego boiska sport. „Kozłówka” – 74 000 zł – Przyjęty.
 • Plac Zabaw Parcela III – 301 000 zł – Przyjęty.
 • Remont boiska ogólnodostępnego z trawy sztucznej – 70 000 zł – Przyjęty.
 • Roztańczone Piaski – 17 500 zł – Przyjęty.

Od negatywnie ocenionych projektów projektodawcom przysługuje prawo odwołania. Można to zrobić do 11 maja 2021 r. na dwa sposoby:

 1. w wersji papierowej do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo;
 2. elektronicznie poprzez portal Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.

Uwaga! Odwołania złożone poza terminem lub przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Odwołanie do Prezydenta Miasta Legionowo powinno zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko projektodawcy,
 • nazwę projektu,
 • wskazanie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem,
 • podpis (w przypadku papierowego odwołania).

18 maja 2021 roku poznamy ostateczną liczbę projektów dopuszczonych do głosowania, które odbędzie się od 16 czerwca do 15 sierpnia 2021 roku.

Wyniki głosowania poznamy 7 września 2021 roku

Więcej informacji o samych projektach na stronie – legionowo.budzet-obywatelski.org.