zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wyrób kartę EKUZ

12 lipca 2021
Ratusz, atrium
09:00 - 15:30

Zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo, gdzie w godzinach 9-15:30 będzie czynne stoisko NFZ Oddział Mazowiecki.

Karta EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

Druk wniosku będzie do poboru na miejscu, jednak osoby, które chcą złożyć wniosek
z upoważniem odbioru przez inną osobę powinny pobrać pierwszą stronę wniosku ze strony

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

i dołączyć upoważnienie dla danej osoby (druk również do pobrania ze strony).

UWAGA!
Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

20 lat jeśli:

 • otrzymujesz emeryturę i osiągnąłeś wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)

Do 18-tego roku życia jeśli:

 • nie masz 18 lat i masz ubezpieczenie jako członek rodziny1) (EKUZ będzie ważny do dnia Twoich 18 urodzin)
 • nie masz 18 lat i masz własny tytuł do ubezpieczenia2)  lub pobierasz rentę (EKUZ będzie ważny do dnia Twoich 18 urodzin)

5 lat jeśli:

 • otrzymujesz emeryturę i nie ukończyłeś 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
 • nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ będzie ważna do dnia Twoich 18 urodzin)

3 lata jeśli:

 • jesteś osobą zatrudnioną, 
 • prowadzisz działalność gospodarczą,
 • otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy jeśli:

 • otrzymujesz rentę i masz więcej niż 18 lat,
 • masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat,
 • masz ubezpieczenie jako student.

jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia3)

więcej informacji: Na stronie EKUZ dla Pacjenta

Komunikat